Boekenlijst Bachelor I

NB1: Zie voor de actuele boekenkorting het kopje boekenkorting.
NB2: De prijzen kunnen per aanbieder verschillen: het is raadzaam om verschillende aanbieders te vergelijken of om naar tweedehands boeken te kijken. Sophia Aeterna biedt ook een beperkt aantal boeken tweedehands aan op de website (www.sophia-aeternaleiden.nl). Ook organiseert Sophia Aeterna zo nu en dan boekenveilingen en boekenmarkten.
NB3: Naar onze mening zijn de aangeraden (en dus niet verplichte) boeken over het algmeen handig om te hebben, maar niet noodzakelijk voor de studie.
NB4: Verschillende vakken vereisen ook een syllabus. Deze kan je bestellen via http://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/(Inloggen met studentnummer en wachtwoord; Faculteit der Geesteswetenschappen; Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; propedeuse).
NB5: Deze lijst is primair gericht op voltijdstudenten. Veel boeken die voor meerdere vakken nodig zijn, zijn maar één keer opgenomen. Het is voor iedereen raadzaam om voor de aanschaf van boeken ook de studiegids te raadplegen.

Voor vragen en/of opmerkingen stuur een e-mail naar sophia.aeternaleiden@gmail.com.

Eerste Semester

Overzicht Oude Geschiedenis 1:
-F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam 2008). [11de druk of later].
ISBN 978 90 2632 173 3

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1:
-S.M. Cohen, P. Curd en C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle, 4de editie (Cambridge 2011).
ISBN 978 16 0384 462 8

Grieks Taalverwerving 1 en 2a (voor studenten zonder eindexamen Grieks):
-Een Grieks (school)woordenboek, [aangeraden: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster; F. Muller, J. Thiel & W. den Boer; H.G. Liddel & R. Scott (1996 of eerder); maar niet het schoolwoordenboek van Ch. Hupperts].
-J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica (Bussum).
ISBN 978 90 4751 945 4
-T. Mekking en J. Oranje, Mouseion (Leeuwarden) [de oude versie Een nieuwe basis kan eventueel ook gebruikt worden].
ISBN 978 90 865 923 02
-A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork en G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Emmeloord 2000).
ISBN 978 90 5027 101 1

Grieks Taalverwerving 1 en 2 b/c (voor studenten met eindexamen Grieks):
-Een (school)woordenboek [aangeraden: J.F.L. Montijn& W.J.W. Koster; F. Muller, J. Thiel & W. den Boer; H.G. Liddel & R. Scott (1996 of eerder); maar niet het schoolwoordenboek van Ch. Hupperts].
-J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica (Bussum).
ISBN 978 90 4751 945 4
-A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork en G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Emmeloord 2000).
ISBN 978 90 5027 101 1
-D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell (Oxford 1991).
ISBN 978 01 9872 122 2

Latijn Taalverwerving 1 en 2a (voor studenten zonder eindexamen Latijn:)
-Latijn (school)woordenboek [geadviseerd: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam 2014),]
-N.H.C. van Loenen ed., Tirocinium Latinum(2002).
ISBN 978 90 2288 551 2
-G.F. Diercks ed., Kleine Latijnse Grammatica (2002).
ISBN 978 90 4751 962 1

Latijn Taalverwerving 1 en 2b/c (voor studenten met eindexamen Latijn):
-Latijn (school)woordenboek [geadviseerd: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam 2014)].
-G.F. Diercks ed., Kleine Latijnse Grammatica (2002).
ISBN 978 90 4751 962 1
-C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam 2007).
ISBN 978 90 5356 950 4
-A.R. Dyck ed., Cicero: Catilinarians (Cambridge 2008).
ISBN 978 05 2154 043 8

Tweede Semester

Core curriculum: Introduction to Literary Theory
-Alle literatuur en artikelen zijn verkrijgbaar via Blackboard.

Grieks poëzie: drama
-Sophocles, Antigone, ed. with intr. & commentary by Mark Griffith (Cambridge University Press, 1999).
ISBN: 978 05 2133 701 4
– Een vertaling van Oedipus en Antigone, bij voorkeur G. Koolschijn, Sofokles: Oidipous, Antigone (Amsterdam 2008).
ISBN 978 90 2536 345 1
– P.E. Easterling, Bernard M.W. Knox (Eds.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol. I, Greek Literature, Part 2, Greek Drama (Cambridge 1989).

Grieks proza: Plato
– Plato, Gorgias. ed, E.R. Dodds, Oxford 1969, paperback 1990.
– Engelse vertaling Plato, Gorgias [bijvoorbeeld Plato, Gorgias, transl; Robin Waterfield, Oxford 1994.]

Latijn: retorica
-A.S. Wilkins (ed.) Cicero: De Oratore I-III (1892 of later). [recente herdruk bij Bristol Classical Press, 2002]
-Vertaling van Cicero’s De Oratore [bijv. A.D. Leeman en H.W.A. van Rooijen-Dijkman, De ideale redenaar (Amsterdam 2015)].

Latijn: lyriek/elegie
Alle literatuur is te vinden op de leesplank in de universiteitsbibliotheek.
-Aanbevolen: R. Mynors ed., Catulli Veronensis Carmina (Oxford 1958).
-Aanbevolen: D.R. Shackleton Bailey ed., Q. Horati Flacci Opera (Stuttgart 1985).

Taaltraining Grieks:
-D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell (Oxford 1991).
ISBN 978 01 9872 122 2

Taaltraining Latijn
– C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam 2007).
ISBN 978 90 5356 950 4

Facultatieve vakken
Inleiding Griekse Papyrologie (semester 2):
– P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, revised (Leiden 1994). [De editie van 1990 is ook toegestaan.]
ISBN 978 90 0410 019 0
Raadpleeg de studiegids (studiegids.leidenuniv.nl) voor andere facultatieve vakken en de bijbehorende literatuur.

Reacties zijn gesloten.