Boekenlijst Bachelor II

NB1: Zie voor de actuele boekenkorting het kopje boekenkorting.
NB2: De prijzen kunnen per aanbieder verschillen: het is raadzaam om verschillende aanbieders te vergelijken of om naar tweedehands boeken te kijken. Sophia Aeterna biedt ook een beperkt aantal boeken tweedehands aan op de website (www.sophia-aeternaleiden.nl). Ook organiseert Sophia Aeterna zo nu en dan boekenveilingen en boekenmarkten.
NB3: Naar onze mening zijn de aangeraden (en dus niet verplichte) boeken over het algmeeen handig om te hebben, maar niet noodzakelijk voor de studie.
NB4: Verschillende vakken vereisen ook een syllabus. Deze kan je bestellen via http://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/(Inloggen met studentnummer en wachtwoord; Faculteit der Geesteswetenschappen; Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; propedeuse).
NB5: Deze lijst is primair gericht op voltijdstudenten. Veel boeken die voor meerdere vakken nodig zijn, zijn maar één keer opgenomen. Het is voor iedereen raadzaam om voor de aanschaf van boeken ook de studiegids te raadplegen.

Voor vragen en/of opmerkingen stuur een e-mail naar sophia.aeternaleiden@gmail.com.

Eerste semester

Grieks poëzie: Homerus
-P.E. Easterling en B.M.W. Knox ed.,The Cambridge History of Classical Literature, volume I Greek Literature, part 1, Early Greek Poetry. [Dit boek is ook al PDF te downloaden via universitypublishingonline.org/cambridge/histories/ebook.jsf?bid=CBO9781139054874 ] ISBN 978 05 2135 981 8
-Een vertaling van de Ilias, bijvoorbeeld: H.J. de Roy van Zuydewijn, Homerus Ilias (Den Haag 1980).
-Een kritische uitgave van de Ilias [bij voorkeur de OCT (Oxford 1931) of, H. van Thiel, Ilias (Hildesheim 1996).
-Dringend aanbevolen: een woordenboek op Homerus. Tweedehands verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk; nieuw verkrijgbaar, ook in paperback: R.J. Cunliffe, A Lexicon of the Homeric Dialect (repr. 1977). [in beide woordenboeken kun je ook moeilijk herleidbare vormpjes direct opzoeken!].

Grieks proza: Herodotus
– Een kritische teksteditie van Herodotus: C. Hude, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, 2015);ook acceptabel is de oude OCT van C. Hude (3de editie of later).
– A.M. Bowie, Herodotus: Histories Book VIII (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2008.
– Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld: O. Damsté, Herodotus, Historiën (Houten 1968 en latere drukken), of H.L. van Dolen, Herodotus, het verslag van mijn onderzoek (Amsterdam 1995 en latere drukken) of R. Waterfield, Herodotus, The Histories (Oxford 1998).
-Aanbevolen: Een vertaling van Thucydides, bijvoorbeeld: W. Kassies, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 2013) of M.A. Schwartz, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 1986).
-Aanbevolen: Een wetenschappelijke grammatica van het Grieks: Kühner, R., F. Blass, B. Gerth. 1890-1965. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Hannover. [3e ed.] of Smyth, H.W. 1920. Greek Grammar. Cambridge, MA.
-Aanbevolen: Het beste lexicon op Herodotus: J. E. Powell, A Lexicon to Herodotus (Cambridge 1938, en latere drukken).
-Aanbevolen: Inleidende literatuur over Herodotus/Griekse historiografie, bijvoorbeeld: J.Gould, Herodotus (London 1989, en latere drukken) of J. Marincola, Greek Historians (Oxford 2001).

Latijn: epiek
– P. Vergili Maronis opera, ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1969 (vele herdrukken).
ISBN 978 01 9814 653 7
-R.D. Williams (ed.), Virgil. Aeneid. Vol. I (Boeken I-VI), Londen 1972, vele herdrukken; Vol. II (Boeken VII-XII), Londen 1973, vele herdrukken. ISBN 978 13 3262 107 1
– R.D. Williams (ed.), Virgil. The Eclogues & Georgics, London 1979 (vele herdrukken).
– Nederlandse vertaling van de Aeneis naar keuze: M.A. Schwartz (1959) of P.H. Schrijvers (2000) of M. d’Hane Scheltema (2000) of H. Schoonhoven (2003).

Latijn in de Renaissance
– geen

Oude Geschiedenis 2: Van Romulus en Remus naar Romulus Augustulus. Overzicht over de geschiedenis van het Romeinse Rijk:
– F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam, 2008 of later).

Tweede semester

Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld
-William Biers, The Archaeology of Greece – An Introduction, Cornell University Press, 1996
ISBN 978 08 0148 280 9
-Martin Henig, A Handbook of Roman Art – A Survey of the Visual Arts of the Roman Empire, Phaidon, 1994
ISBN 978 08 0149 242 6
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2
-S.M. Cohen, P. Curd en C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (Cambridge 2011). ISBN 978 16 0384 462 8

Latijn: Drama
-Aanbevolen: G. Manuwald, Roman Republican Theatre (Cambridge 2011).
ISBN 978 05 2111 016 7

Grieks: Taalkunde
-A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork en G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Emmeloord 2000). ISBN 978 90 5027 101 1

Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum
-J.T. Ramsey ed., Sallust’s Bellum Catilinae (Oxford 2007).
ISBN 978 01 9532 085 5
-N. Hopkinson ed., Ovid Metamorphoses book XIII (Cambridge 2000).
ISBN 978 05 2155 620 0
– D. Knecht, 2010. De literatuur van de Romeinen: een gids voor gebruikers. Didactica Classica Gandensia 50 (Gent).

Griekse literatuurgeschiedenis en pensum
-A.F. Garvie, Homer, Odyssey, Books VI-VIII (Cambridge 1994).
ISBN 978 05 2133 840 0
-E.R. Dodds, Euripides, Bacchae (Oxford 1986).
ISBN 978 01 9872 125 3
-K.J. Dover ed., Ancient Greek Literature (Oxford 1980).
ISBN 978 01 9289 294 2

Facultatieve vakken

Wereldmythen en hun betekenis
-H. Koning: Mythologie (Amsterdam University Press 2015).
ISBN 978 90 8964 914 0
Studenten die het vak voor 10 ec volgen, dienen ook het volgende boek aan te schaffen:
-E. Csapo: Theories of Mythology (Malden 2005).
ISBN 978 06 3123 247 6

Extra college Antieke Metriek (semester 1&2)
-geen

Inleiding Griekse Papyrologie (semester 2)
-P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, revised (Leiden 1994). [De editie van 1990 is ook toegestaan.]
ISBN 978 90 0410 019 0

Klassieke Literatuur (semester 2)
-R. Rutherford, Classical Literature: a Concise History (Oxford 2004).
ISBN 978 06 3123 133 2

Raadpleeg de studiegids voor andere facultatieve vakken en de bijbehorende literatuur.

Reacties zijn gesloten.