Lid worden?

Lid worden van Sophia heeft vele voordelen. Ten eerste bieden de activiteiten een goede gelegenheid om je mede-studenten en docenten wat beter te leren kennen. Ga dus ook vooral mee op de grotere activiteiten zoals de studiereis en het eerstejaarsweekend! Op de overige activiteiten krijg je korting.
Een kleine vereniging als Sophia biedt bovendien de gelegenheid ervaring op te doen in het organiseren van activiteiten.

Lid worden
Lid worden van Sophia kan het hele jaar door. Naast het voldoen van de contributie zijn er geen verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. Om lid te worden, stuur je een e-mail naar sophia.aeternaleiden@gmail.com. Wanneer de inschrijving is goedgekeurd, moet de contributie van 15 euro per jaar worden betaald. Deze kun je overmaken op ons NL41INGB0005297228 t.n.v. Sophia Aeterna Leiden.

Voorwaarden
Lid van Sophia Aeterna kunnen worden: alle (oud-)studenten en (oud-)docenten van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur of een opleiding die hieraan gerelateerd is, van de Universiteit Leiden of een andere (universitaire) instelling.

 

Reacties zijn gesloten.