Kascontrole

Twee keer per jaar moet worden gecontroleerd of de financiën van de vereniging op orde zijn. Dat gebeurt voorafgaande aan de halfjaars-ALV in februari en de wissel-ALV in september. De controle wordt uitgevoerd door de kascontrolecommisie, die dit jaar bestaat uit Bob en Olivia.

Reacties zijn gesloten.