Index B

Index op auteur

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –

-B-

Baasten, Martin, ‘Carmina duo’, jaargang 38.3, 9-10.

—— ‘De arte Latine scribendi’, jaargang 38.5, 26-29.

Bakker, Egbert J. , ‘In den vreemde’, jaargang 10.4, 20-23.

—— en Peter van Minnen, ‘M.F.&E.D.E.P.O.L.’, jaargang 3.1, 26.

—— ‘M.F.; Gezelligheid kent slechts weinig tijd’, jaargang 1.1, 20.

—— ‘Na de studie’, jaargang 16.5, 41-45.

—— ‘Teken bij, zeiden ze’, jaargang 1.3, 11-12.

Bakker, Jan Theo, Edu van Berkel en L.B. van der Meer, ‘Bezuinigingen’, jaargang 3.4, 27.

—— ‘Communio opinis’, jaargang 3.1, 9-11.

—— ‘Goethe (2); Goethe en de klassieke wereld, een korte impressie’, jaargang 2.4, 17-21.

—— en Martin van der Wouw, ‘Interview [met F.L. Bastet]’, jaargang 1.1, 8-18.

—— en Edu van Berkel, ‘Interview [met Folkert van Straten]’, jaargang 3.5, 4-12.

—— en Martin van der Wouw, ‘Interview [met prof. H.S. Versnel]’, jaargang 1.4, 5-12.

—— en Martin van der Wouw, ‘Interview met dr. P.A. Meyer’, jaargang 1.5, 11-17.

—— en Martin van der Wouw, ‘Interview met dr. Willy Clarisse’, jaargang 1.3, 15-21.

—— en Martin van der Wouw, ‘Interview met mevr. C.S. Rikkers-Krantz’, jaargang 1.4, 19-20.

—— en Arthur Prakken, ‘Interview met prof. dr. H.A.A.P. Geertman’, jaargang 3.2, 4-9.

——, Ben Maandag en Arthur van der Wouw, ‘Interview met prof. Schrijvers’, jaargang 1.0, 5-11.

—— ‘Next generation’, jaargang 15.5, 44-46; herdrukt in jaargang 34.2, 22-24.

—— en Ben Maandag, ‘              Op reis’, jaargang 2.3, 17-23.

—— ‘Opgravingen in Rome’, jaargang 3.4, 17.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 1.0, 3-4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 1.5, 3.

—— ‘Rome’, jaargang 3.5, 41.

—— ‘Rome’, jaargang 4.4, 42-43.

—— ‘Utopia’, jaargang 3.4, 45-46.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 3.5, 3.

Bakkerts, Alette, en Anita Koorn, ‘Huwelijkscontract en Kamelenverhuur’, jaargang 25.3, 75-79.

Bardoul, Jean-Pierre, en Michel Buijs, ‘Bijeenkomst (2)’, jaargang 9.3, 23-25.

Bartels, Myrthe, ‘Contributie Frons’, jaargang 27.1, 6-7.

—— ‘De Graeci-dag 2004’, jaargang 24.1, 5-9.

—— ‘De komedie van snavel tot staart’, jaargang 25.3, 41-45.

——, Saskia Peels en Anne van Zilfhout, ‘De magie van Parmenides’, jaargang 21.5, 10-17.

—— en Maarten Jansen, ‘Door het gymnasium tot Europa’, jaargang 25.5, 11-28.

—— ‘Een Russische les’, jaargang 23.5, 14-18.

—— ‘Een winterverhaaltje’, jaargang 22.5, 43-45.

—— en Fem Eggers, ’En toen was er de FRONS… de vruchten van 25 jaar’, jaargang 25.3, 6-23.

—— ‘Foto’s kerstborrel’, jaargang 25.1, 26-27.

—— ‘Fotoverslag open podium en vakgroepsbarbecue’, jaargang 26.3, 35-38.

—— ‘Het einde’, jaargang 23.3, 37.

—— ‘Het Homerostheater speelt: “De Odyssee” ‘. jaargang 23.2, 17-19.

—— ‘Het Toneelstuk: inhoud en stand van zaken’, jaargang 24.2, 29-32.

—— ‘Het ware verhaal’, jaargang 23.3, 27-29.

—— ‘Hoe staan de beurzen’, jaargang 23.3, 14.

—— ‘Hoedt u voor het eten van verboden vlees’, jaargang 23.3, 33-34.

——  en Maarten Jansen, ‘ “Ik voel mij op mijn gemak bij dat Griekse gedoe… ja, dat klungelen…” Interview met dr. Folkert van Straten’, jaargang 27.1, 8-29.

—— en Coen Maas, ‘Interview met dr. P. Stork’, jaargang 25.3, 51-71.

—— en Saskia Peels, ‘Interview met Florence Limburg’, jaargang 23.1, 8-11.

—— en Anne van Zilfhout, ‘Interview met prof. dr. De Ligt’, jaargang 22.4, 24-30.

—— en Marinda van Dorst, ‘Jong in de Oudheid’, jaargang 22.1, 52-53.

—— ‘Junior-masterclass Euripides’ Bakchai’, jaargang 22.3, 42-44.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 23.5, 3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 24.5, 3.

—— ‘Koppen Snellen’, jaargang 25.2, 3-4.

—— ‘Koppen Snellen’, jaargang 25.3, 3-5.

—— ‘Koppen Snellen’, jaargang 25.4, 3-4.

—— ‘Koppen Snellen’, jaargang 26.1, 2-3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 26.3, 4-5.

—— ‘Literaire Prijzenslag’, jaargang 25.4, 23-26.

—— ‘Lustrum-Frons’, jaargang 25.1, 49.

—— en Marinda van Dorst, ‘M.F. stelt zich voor…’, jaargang 25.4, 29-30.

—— ‘Magische geschiedenislessen’, jaargang 22.3, 34-36.

—— ‘Myth and Ritual in Presocratic Philosophy’, jaargang 26.1, 39-42.

—— en Anne van Zilfhout, ‘Na “de Amores” ‘, jaargang 22.2, 11.

—— ‘Odysseus en Eurykleia’, jaargang 22.5, 19.

—— ‘ “Om Reve te begrijpen moet je een beetje katholiek zijn” ’, jaargang 26.2, 23-29.

—— ‘Oproep redactie: gedichtenwedstrijd’, jaargang 25.1, 41.

—— ‘Πασῶν `Αθῆναι τιμιῶτατη πόλις’, jaargang 24.5, 23-27.

—— ‘Penn-Leiden Colloquium III’, jaargang 24.3, 13-18.

—— ‘Reünie Aristophanes’ Vogels’, jaargang 25.4, 19.

—— ‘Spiegel van de collectieve zotheid’, jaargang 21.4, 15-18.

——, Marinda van Dorst en Saskia Peels, ‘Stork: lopend jaar weer winstgevend’, jaargang 22.2, 34-35.

—— en Maarten Jansen, ‘Taratalla: Symposium in Honour of Folkert van Straten. Foto’s’, jaargang 26.4, 51-55.

—— ‘Tekening’, jaargang 22.2, 24.

—— ‘Toneelzaken’, jaargang 24.4, 20-21.

—— ‘Vakantie in Griekenland’, jaargang 22.4, 37-43.

—— ‘Verslag Graeci-dag 2003’, jaargang 43-46.

—— ‘Verslag openingscollege’, jaargang 23.4, 7-8.

—— ‘Vragen en antwoorden’, jaargang 38.4, 23-25.

—— ‘Vrolijke verhalen in november’, jaargang 21.5, 32-33.

Battum, C.M. van, ‘Wedergeboorte’, jaargang 16.2, 30-33.

Bavel, R.A. van, ‘De Scriptie’, jaargang 6.4, 29-34.

Beek, Anne ter, ‘Amor vicit? Een postmodernistische vertelling van de mythe van Orpheus en Euridice’, jaargang 29.1, 24-32.

—— ‘Evelyn, Welch, Shopping in the Renaissance’, jaargang 28.1, 16-20.

—— ‘Interview met Bettina Reitz’, jaargang 28.4, 9-11.

—— ‘Mo(nu)menten in megamuseum The Met’, jaargang 27.5, 34-37.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 28.E, 5-6.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 28.4, 4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 28.5, 4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 29.1, 4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 29.2, 4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 29.3, 4-5.

Beek, Mariëlle van der, ‘Berichten uit de OLC’, jaargang 18.1, 45-46.

——, Henrike Florusbosch en Welmoet Wels, ‘Lysistrata’, jaargang 15.5, 35.

—— en Welmoet Wels, ‘Lysistrata’, jaargang 15.3, 57-58.

—— ‘Naast de studie’, jaargang 15.5, 9-10.

Beer, Susanna de, ‘Archeon’, jaargang 15.5, 51-52.

—— ‘De wereld van Apollo’, jaargang 18.4, 26-27.

Beerden, Kim, ‘Er kwam een kale man bij de dokter…’, jaargang 36.3, 5-7.

Belonje, Susanne, ‘Amuletten: voor een mooie toekomst’, jaargang 38.3, 29-31.

Bemelmans, Petra, ‘Na de studie’, jaargang 10.5, 14-16.

Bemelmans, Richard, ‘Piet Meijer, een fenomeen en een enigma’, jaargang 17.3, 4-6.

—— ‘Scriptie’, jaargang 7.5, 33-39.

Berendsen, Eric-Jan, ‘Asterix en Jaap Toorenaar’, jaargang 22.1, 11-12.

Berg, Bert van den, ‘Antieke Wijsbegeerte’, jaargang 28.E, 36-37; herdrukt in jaargang 29.E, 40-42;

—— ‘Boek’, jaargang 13.3, 41-44.

—— ‘Bruni en Bier’, jaargang 12.1, 5-7.

—— ‘How to kill him without getting in trouble?’, jaargang 15.5, 14-17.

—— ‘Iamblichus conference’, jaargang 15.5, 48-51.

—— ‘Promovendus’, jaargang 17.2, 16-18.

—— ‘Recensie’, jaargang 16.1, 23-26.

Berg, Désirée van den, en Tijn Cuypers, ‘Oproep’, jaargang 17.2, 10.

Berg, Marcella van den, ‘De legitieme staat’, jaargang 36.2, 19-21.

—— ‘Over leven en dood’, jaargang 35.1, 16.

Berg, Rebecca van den, ‘Koppen snellen’, jaargang 19.1, 3.

—— ‘Leraar zijn, elke dag anders’, jaargang 20.1, 12-13.

—— ‘Ritueel en schoonheid’, jaargang 20.1, 39-40.

—— ‘Schuiven met Helena’, jaargang 19.4, 10-11.

—— ‘Vertaal-workshop’, jaargang 18.2, 36-37.

Berger, Stijn, ‘Toespraak bij het aftreden van prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff’, jaargang 31.3, 16-17.

Bergwerff, Marnix, ‘Herodotos manisch-depressief?’, jaargang 22.5, 23-25.

Berkel, Edu van, ‘Antieke Cultuur’, jaargang 6.4, 36-41.

—— ‘Archeologie’, jaargang 8.2, 36-37.

—— Jan Theo Bakker en L.B. van der Meer, ‘Bezuinigingen’, jaargang 3.4, 27-32.

—— ‘Fout?’, jaargang 6.4, 14-16.

—— en Petra Kalshoven, ‘Interview [met dhr. Stork]’, jaargang 4.3, 3-13.

—— en Jan Theo Bakker, ‘Interview [met Folkert van Straten]’, jaargang 3.5, 4-12.

—— en Inge Aksoycan – de Bever, ‘Interview [met prof. dr. J.P. Gumbert]’, jaargang 4.1, 4-11.

——, Inge Aksoycan – de Bever en Wim Tromp Meester, ‘Interview [met prof. Waszink]’, jaargang 3.4, 5-16.

—— en Petra Kalshoven, ‘Interview met dr. L.B. van der Meer’, jaargang 5.3, 4-17.

—— en Wim Tromp Meester, ‘Interview met prof. dr. J.C.M. van Winden O.F.M.’, jaargang 5.2, 5-12.

—— ‘Lustrum’, jaargang 6.2, 18-20.

—— ‘Magnetisme’, jaargang 1.5, 21-23.

—— ‘Museum’, jaargang 7.2, 49-50.

—— ‘Museum’, jaargang 7.4, 55-59.

—— ‘Museum (met de Italiaanse slag)’, jaargang 6.2, 39-43.

—— ‘Na de studie’, jaargang 10.3, 42-45.

—— ‘Profiel’, jaargang 7.4, 38-39.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 4.2, 3.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 5.4, 3.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 7.3, 3.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 8.2, 3-4.

—— ‘Rijksmuseum van Oudheden’, jaargang 5.2, 17-19.

—— ‘Satricum’, jaargang 3.2, 28-32.

—— ‘Satricum’, jaargang 5.2, 29-34.

—— ‘Satricum’, jaargang 6.2, 29-31.

—— en Pim Rietbroek, ‘Templum’, jaargang 7.4, 23-25.

—— ‘Toneel: Kikkers’, jaargang 5.5, 12-15.

—— ‘Trier’, jaargang 4.5, 17-20.

—— en Nagy Dominique, ‘Uitnodiging van de disputen M.F en E.D.E.P.O.L.’, jaargang 5.1, 47.

—— ‘Veiling’, jaargang 28-30.

Berkel, Tazuko van, ‘Berichten uit de OLC’, jaargang 21.2, 40-44.

—— en Casper de Jonge, ‘Bij nader inzien – Sicking en M.F.’, jaargang 20.2, 16-25.

—— ‘Borrelpraat: waarom Troy wél “historisch verantwoord is” ‘, jaargang 24.3, 11-12.

—— ‘David’, jaargang 19.5, 14-17.

—— en Casper de Jonge, ‘De Graeci-dag 2001’, jaargang 21.1, 91-93.

—— ‘ “Eén keer kom je tot de conclusie” ‘, jaargang 32.3, 6-12.

—— ‘Fijn om een vogel te zijn’, jaargang 25.3, 101-106.

—— ‘Kepler en de mooie dingen’, jaargang 19.5, 31-36.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 19.5, 3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 21.2, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 21.3, 3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 21.4, 3.

—— ‘Lein: Bronnen, echo’s, interacties’, jaargang  38.4, 51-55.

—— ‘My Invicible Defeat: Leonard Cohen en de esthetica van de nederlaag’, jaargang 29.3, 46-55.

—— ‘Uit het zand’, jaargang 19.4, 34-39.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 21.1, 108-109.

—— ‘Wie vermoordde Alexander?’, jaargang 25.1, 19-22.

Berkvens, Liesbeth, ‘Archeologie’, jaargang 8.1, 47-49.

—— ‘Scriptie’, jaargang 11.2, 32-38.

Beurskens, Dorien, ‘Ploutos’, jaargang 10.4, 6-10.

Bibliothecaris, ‘Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden’, jaargang 3.2, 19.

Biermans, John, ‘Scholieren’, jaargang 15.2, 7-8.

Bijleveld, Marije, ‘Eerst Rome zien’, jaargang 14.1, 21-23.

Bijvoets, Bart, ‘Schaak!’, jaargang 36.3, 14-17.

Bik, Caroline, ‘De leemte’, jaargang 11.1, 9.

—— ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 9.1, 17.

—— ‘Frons kritischer?’, jaargang 11.1, 11.

—— en Inge Huijding, ‘Het ding gooien we in het Rapenburg’, jaargang 10.3, 72-75.

—— ‘Het spiegeltje van Catullus’, jaargang 12.2, 8-12.

—— ‘Interview [met Marc Kleijwegt]’, jaargang 11.2, 8-12.

—— ‘Klaas’, jaargang 7.1, 38-39.

—— ‘Komedie?’, jaargang 11.4, 15.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 9.5, 3-6.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 10.1, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 10.4, 3-6.

—— ‘Koppen Snellen’, jaargang 11.2, 3-4.

—— ‘Kritische kijk’, jaargang 9.1, 13-15.

—— ‘Wedstrijd’, jaargang 10.2, 24.

Blankenborg, R., en M. Poelwijk, ‘Titanomachia: clausa iam melior via est’, jaargang 14.5, 47-48.

Bliekendaal, Mariëtte, ‘Een mooi verhaal’, jaargang 23.4, 18.

—— ‘Symboliek centraal in Tartuffe van het Nationaal Toneel’, jaargang 24.1, 10-11.

Bloemendal, J., ‘Wijn!’, jaargang 15.6, 34-35.

Blom, Frans, ‘Frans voor Frons’, jaargang 14.2, 32-33.

Blom, Kim, ‘De P van Presocraten, Plato, Plotinus, Proclus en P.A. Meijer’, jaargang 17.3, 17-21.

Boef, Dick den, ‘Mores Maiorum: “Hell strahlt die Antike“, jaargang 6.1, 21-22.

—— ‘Opera’, jaargang 7.4, 13-16.

Boer, Liesbeth, ‘Lustrumprijsvraag’, jaargang 19.5, 49.

Boermans, Rosanne, ‘Open Podium 2012: “Weergaloos!” ‘, jaargang 32.5, 28.

Bonte, Renate, ‘ “Wil jij mij werkelijk verlaten voor bier?” ’, jaargang 30.2, 15-19.

—— ‘De Cambridge Platonist’, jaargang 31.1, 22-29.

—— ‘Homerische invloeden in de Inaros-Petubastiscyclus’, jaargang 31.2, 36-39.

—— en Bas Clercx, ‘Klassieke Kerstwoordenzoeker’, jaargang 31.5, 16-17.

—— ‘Pandora’s Schepping’, jaargang 30.5, 26-31.

—— en Renske Janssen, ‘Welk tragisch personage ben jij?’, jaargang 32.1, 15-17.

Boogaard, Helmie, ‘Scriptie’, jaargang 11.5, 63-66.

Boom, Frank van den, ‘Wel gelachen’, jaargang 38.1, 8-10.

Booister, Inge, Olivia Monster, Leonie Verberne en Tunske de Vries, ‘Bericht van het Sophiabestuur’, jaargang 37.1, 15-17.

Boot, Judith, ‘Berichten OLC’, jaargang 16.2, 14-15.

—— ‘Berichten van de OLC’, jaargang 16.3, 30-31.

—— ‘De krekel en de mier’, jaargang 15.6, 9-11.

—— ‘Dispuut: M.F.’, jaargang 16.4, 12.

—— ‘Ken uzelf’, jaargang 16.3, 7-12.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 16.4, 3-4.

—— en Marjolijn Wakker, ‘Memento Mortuus’, jaargang 16.1, 54-58.

—— ‘OLC’, jaargang 15.5, 47-48.

—— ‘OLC’, jaargang 15.6, 21-22.

Booth, Joan, ‘De Cleveringalezing in het Latijn’, jaargang 25.3, 24-27.

—— ‘Departure: Vertrek; Afscheidsrede’, jaargang 31.4, 6-18.

—— ‘In bad shape’, jaargang 28.3, 26-27.

—— ‘Toespraak bij het aftreden van prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff’, jaargang 31.3, 6-8.

Borghmans, Martina, en Monique Eskens, ‘Latijn’, jaargang 7.4, 46-55.

Bos, Daphne, ‘Absolutely Barbaric!’, jaargang 37.5, 10-11.

—— ‘Boekadvies voor classici: fantasy en young adult’, jaargang 36.1, 19-21.

—— ‘Hightech, Hartstocht en Horror’, jaargang 36.4, 19-21.

Bosch, Marieke van den, ‘Het leven van een eerstejaars’, jaargang 17.4, 62.

Bosscher, Joëlle, en Fleur de Snoo, ‘Ad Romam. Van “naaktslakken” naar “eigenwijze schapen” ‘, jaargang 26.3, 15-21.

—— ‘De ervaringen van Joëlle Bosscher’, jaargang 28.E, 50-51.

—— ‘Joëlle Bosscher over haar studie-ervaringen’, jaargang 27.E, 27-28.

Bossum, Judith, en Maartje van Bruggen, ‘Doem der Daciërs’, jaargang 15.2, 5-6.

—— ‘Boek’, jaargang 13.2, 9-11.

Bouterse, Jeroen, ‘Robots in de Oudheid. En een vergelijking met Vroegmodern Europa’, jaargang 31.1, 5-11.

—— en Giel Visser, ‘Zelftest: Filosofenscholen’, jaargang 31.5, 18-20.

Branse, Kaylee, ‘Frons op cultuur: Donna Tart, The Secret History’, jaargang 38.1, 39.

—— ‘Frons over cultuur: De vereeuwigde stad: een literaire reisgids door het antieke Rome’, jaargang 38.5, 34.

—— ‘Frons over toneel: Sophia Aeterna speelt Antigone’, jaargang 38.5, 14.

—— en Erik-Jan Dros, ‘Mevrouw Van Raalte bij M.F.’, jaargang 38.4, 30-33.

—— ‘Uit het dagboek van een stagiaire’, jaargang 38.5, 22-25.

—— “What a worried consul we have”, jaargang 38.1, 15-18.

—— ‘Zo koud als lood’, jaargang 36.4, 34-36.

Bree, Karlijn van, en Loes van der Meij, ‘Spetterende Start’, jaargang 24.4, 15-16.

Breeuwsma, Susan, ‘Theatraal’, jaargang 13.1, 8-11.

Breur, Nick, ‘Een didactisch uitstapje’, jaargang 24.1, 12-16.

—— ‘Waterparallel’, jaargang 23.4, 34-35.

Brink, Lineke, en Caspar Sundholm, ’…wie stout is de roe.’, jaargang 33.4, 24-27.

—— ‘Attis en Cybele’, jaargang 33.1, 14-17.

—— ‘Het nu van structuralisme’, jaargang 33.3, 21-23.

—— ‘Keiharde realiteit’, jaargang 34.1, 25-28.

—— ‘Mijn eerste studiejaar’, jaargang 31.E, 6; herdrukt in 32.E, 6.

—— ‘Orpheus in Arezzo’, jaargang 32.5, 14-15.

——, Saskia Aerts, Bas Clercx, Renske Janssen, Alisha Meeder en Linda Vermaas, ‘Roze wolken’, jaargang 34.1, 19-23.

—— ‘Te hoog’, jaargang 31.4, 34-35.

—— ‘Kerstverhaal’, jaargang 32.5, 29-31.

Broek, Diana van den, ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 10.1, 11.

Brouwer, Marijke, en L.B. van der Meer, ‘Reactie [op ‘Werkcollege Klassieke Archeologie’]’, jaargang 6.5.

Bruggen, Maartje van, ‘Dispuut [R.E.U.V.E.N.S.]’, jaargang 15.5, 43.

—— en Judith van Bossum, ‘Doem der Daciërs’, jaargang 15.2, 5-6.

Brugman, Marieke, en Michiel Cock, ‘Geen nieuwe kapitein op een zinkend schip’, jaargang 21.3, 12-15.

Bruin, Tom de, ‘               Over monsters en mensen’, jaargang 36.4, 15-18.

Buhre, Isabelle, ‘Bij de buren: Tegen de Decadentie’, jaargang 29.4, 31-35.

—— ‘De fele salutanda’, jaargang 27.5, 12-13.

—— ‘Manieren om te verhinderen’, jaargang 28.1, 48-53.

Buijs, Michel, ‘Autour de Denniston’, jaargang 16.1, 17-20.

—— en Jean-Pierre Bardoul, ‘Bijeenkomst (2)’, jaargang 9.3, 23-25.

—— ‘De Dood en het Meisje’, jaargang 21.3, 18-21.

—— en Michiel Cock, ‘Een nieuwe eeuw, een nieuw woordenboek Grieks’, jaargang 27.E, 29-30.

—— ‘Een vak-didactische overweging’, jaargang 11.4, 50-52.

—— ‘Film‘, jaargang 11.2, 39-41.

—— ‘Impressie‘, jaargang 13.5, 33-37.

—— en Ilja Pfeijffer, ‘Interview‘, jaargang 13.1, 39-47.

—— en Irene de Koning, ‘Interview met prof. dr. R.S.P. Beekes’, jaargang 6.4, 5-13.

—— ‘Leids dagboek’, jaargang 8.5, 6-14.

—— ‘Ontmoeting met de Grieken’, jaargang 17.1, 32-36.

—— ‘Openingscollege’, jaargang 10.1, 7-9.

—— ‘Promotie’, jaargang 15.5, 10-14.

—— ‘Reactie’, jaargang 10.5, 11-12.

—— ‘Recensie: Toneelgroep Amsterdam – Iphigeneia in Aulis’, jaargang 8.4, 22-24.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 6.4, 3-4.

—— ‘Symposium Antieke Cultuur’, jaargang 6.5, 32-36.

—— ‘Theaterseizoen KCV 2006-7’, jaargang 26.4, 58-59.

—— ‘Theatraal’, jaargang 9.2, 17-21.

—— ‘Theatraal (1)’, jaargang 10.2, 10-13.

—— ‘Theatraal’, jaargang 10.3, 59-63.

—— en Pim Rietbroek, ‘Theatraal’, jaargang 10.4, 11-17.

—— ‘Theatraal’, jaargang 11.2, 43-45.

—— ‘Toekomstmuziek’, jaargang 7.1, 20-21.

—— ‘Toneel’, jaargang 6.4, 22-24.

—— ‘Toneel’, jaargang 7.4, 45-46.

—— ‘Toneel’, jaargang 7.5, 31-32.

—— ‘Toneel’, jaargang 8.2, 18-19.

—— ‘Toneel’, jaargang 8.4, 35-36.

—— ‘Veren maken de man’, jaargang 25.3, 133-135.

—— ‘Wervend stukje’, jaargang 10.3, 64-65.

—— ‘Woordenboek Grieks-Nederlands’, jaargang 25.1, 35-40.

Buning, Robin, ‘M.F.’, jaargang 20.3, 54-55.

Burg, Lenneke van der, ‘Homo Ludens’, jaargang 6.4, 35.

—— ‘In den Vreemde’, jaargang 7.2, 33-36.

Busch, Stephan, ‘DE APERITE FENESTRAS, SI VULTIS!’, jaargang 26.1, 32-33.

—— ‘De vita Caroli’, jaargang 31.3, 28-35.

—— ‘Epistula ab Rheno ad Rhenum’, jaargang 25.3, 136.

—— ‘LAPP-Top Programma GLTC 2006’, jaargang 26.3, 26-30.

—— ‘Specht en herder. Over zekere pastorale variaties en het vertalen van Latijn’, jaargang 26.4, 27-31.

Busink, Ingrid, ‘PYX’, jaargang 6.3, 44-45.

Bussels, Stijn, ‘Phaëtons mislukte metamorfose’, jaargang 36.4, 24-29.

Buykx, Michael, ‘De Latijnse brief’, jaargang 5.4, 14-17.

—— en Hilda de Wijn, ‘M.F.&E.D.E.P.O.L.’, jaargang 7.1, 31.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –