Agenda

De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

Grex Latinus activiteit
Op 4 februari zal de Grex Latinus weer bijeenkomen! Van 16:00 tot 17:30 uur zijn jullie allen uitgenodigd om met de commissie, mede in de aanwezigheid van de heer Otto Gradstein van het Stedelijk Gymnasium Leiden, jullie skills in het levend Latijn bij te spijkeren en er een gezellige middag van te maken. De locatie wordt nog bekendgemaakt in de nieuwsbrief van februari.

Interklassieke borrel
Het is weer tijd voor de interklassieke borrel! Dit jaar is de borrel in Utrecht op 6 februari in de Stadsgenoot vanaf 20:00 uur. Dit is een goed moment om studenten uit andere steden te leren kennen en samen een biertje te drinken!

Gala
De feestcommissie wil jullie graag uitnodigen voor het gala van dit jaar met als thema ‘Starry Night’. Het gala zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari in Breehuys 16 en vanaf 21:00 uur kun je hier de sterren van hemel dansen! De entreeprijs is €10,- voor leden van Sophia en €12,- voor niet-leden. Voor het gala is er de mogelijkheid om met elkaar te dineren bij Aperitivo. Dit zal €34,50 p.p. kosten, inclusief twee drankjes. Aanvang is om 17:30 uur. Aanmelden voor het diner kan tot en met 3 februari, maar ook voor het feest zien we jullie aanmeldingen graag tegemoet op feestcommissie.sophiaaeterna@gmail.com! Ook zal er dit jaar weer een stijldansles worden georganiseerd op 30 januari, de precieze tijd volgt nog. Laten we er met zijn allen een onvergetelijke starry night van maken!

Halfjaarlijkse ALV
Op 11 februari van 20:00 tot 22:00 zal de halfjaarlijkse ALV plaatsvinden in Lipsius 307. Hier zal een overzicht gegeven worden van het afgelopen halfjaar en zullen we vooruitkijken naar de activiteiten die nog zullen komen. Benieuwd hoe het beleid van het bestuur tot nu toe heeft uitgepakt en wat we nog voor jullie in petto hebben? Kom dan vooral langs! Na de vergadering zal er zoals altijd geborreld worden in de Keyzer!

Filmavond met Maktub
Op 17 februari houden we, zoals eerder aangekondigd, een filmavond in samenwerking met studievereniging Maktub (Film- en Literatuurwetenschap). Vanaf 19:00 zullen we in Lipsius 005 een film met een onderwerp uit de klassieken kijken. Welke film dit is bepalen jullie! Er kan nog gestemd worden via de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohBJT-wQ3KZ0mGQpkQKKclpGORBJPdA3o7_QGLFUDQuhCOg/viewform?usp=pp_url Komt allen!

Boekenmarkt
Nu de eerste maand van het jaar voorbij is, wordt het langzaamaan tijd om te beginnen met het aanleggen van een leeslijst voor de zomervakantie. Kom daarom je boekenvoorraadje alvast aanvullen op de eerstvolgende boekenmarkt! Deze zal plaatsvinden op 18 februari van 13:00-15:00 uur in Eyckhof 2 002.

Lezing met MOST
Op 25 februari zal Henk Kern, docent aan de Leidse universiteit en gespecialiseerd in Russische en Sovjet geschiedenis, een lezing verzorgen over Moskou als derde Rome. Het idee dat Rusland de opvolger is van het “universele” Romeinse en Byzantijnse rijk en als zodanig voorbestemd is de wereld te domineren is een historische mythe die zijn wortels heeft in de zestiende eeuw en een blijvend effect heeft gehad op de opvattingen over Rusland. Henk Kern zal ons meer vertellen over de geschiedenis en de impact van deze mythe. De lezing zal plaatsvinden om 19:00 uur in Lipsius 3.07. Hopelijk zien we jullie dan!