Privacystatement

Het bestuur en de commissies van Sophia Aeterna gaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met persoongegevens om. Leden hebben te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens bewaard worden of om de toestemming tot het verwerken van de gegevens in te trekken.