Lid worden?

Lid worden van Sophia heeft vele voordelen. Je kunt voordelig aan je studieboeken komen en de activiteiten bieden een goede gelegenheid om je mede-studenten en docenten wat beter te leren kennen. Ga dus ook vooral mee op de grotere activiteiten zoals de studiereis en het eerstejaarsweekend! Voor alle activiteiten geldt dat je korting krijgt als lid van Sophia Aeterna.
Een kleine vereniging als Sophia biedt bovendien de gelegenheid ervaring op te doen in commissies en het organiseren van activiteiten.

Lid worden

Lid worden van Sophia kan het hele jaar door. Naast het voldoen van de contributie zijn er geen verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. Om lid te worden, stuur je een e-mail naar sophia.aeternaleiden@gmail.com. Wanneer de inschrijving is goedgekeurd, moet de contributie van 15 euro per jaar worden betaald. Deze kun je overmaken op ons rekeningnummer NL41INGB0005297228 t.n.v. Sophia Aeterna.

Voorwaarden

Lid van Sophia Aeterna kunnen worden: alle (oud-)studenten en (oud-)docenten van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur of een opleiding die hieraan gerelateerd is, van de Universiteit Leiden of een andere (universitaire) instelling.