Thyestes 2020

Al 35 jaar organiseren studenten van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur toneelvoorstellingen, waarin zij tragedies en komedies uit het Oude Athene en Rome opvoeren (lees hier alles over de voorgaande opvoeringen). Deze juni brengen studenten van de studievereniging Sophia Aeterna de Thyestes van Seneca op de planken.

4/5/6 juni: Seneca’s Thyestes

Koning Atreus van Mycene raast van woede: zijn broer Thyestes heeft geprobeerd de macht te grijpen door Atreus’ vrouw te verleiden. Hoewel Atreus zijn positie verstevigd heeft en Thyestes verbannen is, kan de regerende broer het voorval niet vergeten en broedt hij hardvochtig op een plan om het zijn Thyestes voor eens en altijd betaald te zetten. Te kwader trouw lokt Atreus zijn broer uit zijn ballingschap terug en waar Thyestes een verzoenend diner met zijn familie verwacht, wordt hij op vreselijke wijze door de wraak van zijn gastheer getroffen. Begaat Atreus een misdaad zo gruwelijk en goddeloos dat deze elke norm overschrijdt, of is de ene sluwe broer de andere gewoon een stap voor? Wat moet er van het volk van Mycene worden, wanneer hun vorsten elkaar in misdadigheid blijven overtreffen?

De Thyestes gaat over familie, trouw, vergelding, vergeving en de onmogelijkheid daarvan, en misschien wel over het kwaad zelf. Harten slaan een slag over, longen vullen zich met angst en magen keren zich om wanneer Atreus zijn woede botviert. Wie dit familiediner wil bijwonen, moet stevig in zijn schoenen staan en vooraf vooral niet te zwaar eten.

Het stuk, dat vertaald en geproduceerd is door studenten en geregisseerd wordt door Bart Vieveen, wordt vier maal opgevoerd, namelijk op donderdag 4 juni 20.00 uur, vrijdag 5 juni om 14.00 en 20.00 uur en zaterdag 6 juni om 20.00 uur. Reguliere kaarten kosten 8 euro. Kaarten kosten voor scholieren 4 euro en voor leden van Sophia Aeterna en het Nederlands Klassiek Verbond 6 euro. Ze zijn via deze link te bestellen.

Van Kikkers tot Kindermoord

De toneeltraditie van de Leidse studenten GLTC begon met een opvoering van de Kikkers in 1985, dit jaar 35 jaar geleden. Om bij dit heugelijke feit stil te staan brengt de toneelcommissie een herinneringsboek uit met de titel Van Kikkers tot kindermoord. 35 jaar toneel door Leidse classici. Het bestaat uit ruim 250 bladzijden met ruim veertig bijdragen van studenten, docenten en alumni van de opleiding GLTC die als acteur, koorlid, muzikant, regisseur of commissielid een bijdrage leverden aan de toneeltraditie. Het werk biedt een overzicht van de afgelopen toneelprojecten, de totstandkoming daarvan en de ideeën erachter, alsmede een inzicht in de levens van enkele generaties studenten GLTC en de rol die toneel daarin speelde. Het boek kost 10 euro en verschijnt op 15 april dit jaar bij een feestelijk symposium, waarover je hieronder meer leest. Via dit formulier kunt u alvast een exemplaar bestellen.

Update: in verband met het Coronavirus zal het symposium niet plaats kunnen vinden op 15 april. Binnenkort komt er meer informatie over een eventuele activiteit in de toekomst.

Minisymposium: vernietigen of vernietigd worden: Seneca’s Thyestes en de Leidse klassieke toneeltraditie

“Ne pueros coram populo Medea trucidet,

aut humana palam ocquat exta nefarius Atreus”

Medea mag haar zoons niet in aanwezigheid van het volk afslachten,

de gewetenloze Atreus mag ook niet voor ieders ogen menselijke ingewanden koken.

Dit advies van Horatius, te vinden in zijn Ars poetica, wordt met voeten getreden door de 1e-eeuwse tragediedichter Lucius Annaeus Seneca. In zijn Medea slacht de titelheldin haar zoontjes op het podium af, in Hercules furens gooit de waanzinnige Hercules zijn kinderen te pletter. In zijn Thyestes vertelt een bode weliswaar (in geuren en kleuren) hoe Atreus zijn neven een kopje kleiner maakt, maar en plein public geniet Thyestes van een heerlijke vleesschotel die, zo blijkt later, is gemaakt van de lichamen van zijn eigen zoons.

Seneca’s voorkeur voor het gruwelijke heeft vele generaties toneelauteurs geïnspireerd, waardoor hij tot de invloedrijkste tragici aller tijden behoort. In dit  minisymposium zullen twee gerenommeerde wetenschappers stilstaan bij Seneca en de invloed die hij heeft gehad op latere generaties. Prof. dr. Antje Wessels zal ingaan op de tragedies van Seneca binnen het Romeinse milieu waarin ze ontstonden. Dr. Christoph Pieper, zal juist kijken naar het Nachleben van Seneca en zijn tragedies in de wereldliteratuur. Naast de lezingen zal op deze gelegenheid het herinneringsboek Van Kikkers tot kindermoord gepresenteerd worden, waarover u hierboven al hebt kunnen lezen. Tot slot is er een preview van de aankomende voorstelling, waarin studenten enkele scènes uit de Thyestes opvoeren.

Het doorgaan van deze activiteit is onzeker vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegenhouden. Vooralsnog vindt het minisymposium plaats op 15 april in het Rijksmuseum van Oudheden en begint om 19.30 uur; de toegang is gratis. Aanmelden wordt gewaardeerd en kan via deze link. Indien de activiteit verplaatst wordt, wordt dat medegedeeld via diverse kanalen.  

Meer informatie over het toneelproject vind je ook op onze facebookpagina en onze eigen website. Met vragen over al het huiveringwekkends dat we in petto hebben, kun je ons altijd mailen. We hopen dat je je angst voor Seneca’s gruwelijkheden weet te bedwingen en dat we je 15 april in het RMO en komende juni in het theater mogen begroeten.