Commissies

Commissies organiseren evenementen en onderhouden doorlopende projecten, zoals de website en het opleidingsblad. Commissies ondersteunen het bestuur en zijn nodig om onze groeiende vereniging draaiende te houden. Er zijn veel verschillende commissies bij Sophia Aeterna, dus er is voor ieder wat wils! Wil je meer weten over de commissies of wil je je inzetten voor een commissie, neem dan contact op met Amy, de assessor.

Acquisitie-merchandise
De acquisitiecommissie heeft als taak ons netwerk te vergroten en overeenkomsten te sluiten met bedrijven en organisaties die interessant zijn voor de vereniging en haar leden. Daarnaast verzorgt de acquisitiecommissie de merchandise die door leden kan worden gekocht.

Almanak
Deze commissie werkt hard om aan het eind van het jaar een mooi jaarboek te presenteren met een overzicht van alle activiteiten die plaatsgevonden hebben bij Sophia Aeterna. Hierin staan bijvoorbeeld verslagen van activiteiten, foto’s en interviews met commissies. Dit collegejaar zal er een speciale lustrum-uitgave verschijnen!

Archief
Aan de archiefcommissie is de nobele taak om Sophia’s archief op orde te houden. Deze commissie gaat in de krochten van het archief aan de slag om achterstallig werk te organiseren. Oude bonnetjesboeken, harde schijven met foto’s van Sophia’s jonge jaren en muffe kasten: de archiefcommissie weet er wel raad mee!

Barbecue
Deze commissie organiseert de eindejaarsbarbecue. Een gezellige afsluiting van het academisch jaar met zowel studenten als docenten!

Boeken
Sophia organiseert regelmatig boekenveilingen en -markten om interessante en relevante boeken voor een zacht prijsje aan haar leden te verkopen. Naarmate de vereniging groeit, neemt ook haar voorraad boeken toe. De boekencommissie ondersteunt het bestuur in het werk omtrent deze boeken. Denk daarbij aan het bijwerken van de inventaris, het selecteren van boeken voor een veiling of markt en het opstellen van een veilingcatalogus.

December
De decembercommissie verzorgt twee activiteiten die in december plaatsvinden, maar verder heel verschillend zijn: het open podium en de kerstborrel. Het open podium brengt elk jaar weer de verrassende hoeveelheid verborgen talent aan het licht van zowel studenten als docenten. Aan de commissie rest nog slechts de taak om te zorgen voor een mooi programma en een volle zaal. Verder ben je in deze commissie verantwoordelijk voor een feestelijke afsluiting van het kalenderjaar met een kerstborrel voor de hele opleiding.

Familiedag
Eens in de twee jaar vindt er een familiedag plaats, waarop ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, tantes en ooms kennis kunnen maken met de opleiding en de vereniging. Aan de familiedagcommissie is de taak een leuk programma te maken en het evenement te promoten, om de dag weer tot een groot succes te maken.

Feest
Deze commissie zorgt ervoor dat onze leden kunnen genieten van maar liefst drie feestelijke evenementen: een chic gala in februari, een epische kroegentocht in april en een spetterend eindfeest in juni.

Frons
De Frons is het opleidingsblad van GLTC in Leiden, gevuld met (populair-)wetenschappelijke artikelen, recensies, columns en verslagen van activiteiten en (studie)reizen van de opleiding en Sophia. Lijkt het je leuk om mee te denken over de inhoud van de Frons en zo nu en dan zelf een artikel bij te dragen? Neem dan plaats in de Fronsredactie.

Kascontrole
Twee keer per jaar moet worden gecontroleerd of de financiën van de vereniging op orde zijn. Dat gebeurt voorafgaande aan de halfjaarlijkse ALV in februari en de wissel-ALV in september. Deze controle wordt uitgevoerd door de kascontrolecommisie.

Lied
Voor het ontwikkelen van een eigen Sophia-lied is er een speciale commissie opgericht. De commissie is nog hard aan het componeren en musiceren. Moge de Muze hen inspireren!

Lustrum
Deze commissie is uiteraard slechts om de vijf jaar actief. Dit jaar viert de vereniging haar tweede lustrum. Aan de lustrumcommissie is de eer om alle activiteiten rondom de Dies op 21 maart te organiseren en er op deze manier een geslaagd lustrumjaar van te maken! 

Reis
Elk jaar organiseert Sophia Aeterna een studiereis naar een bestemming met klassieke relevantie. Zo kunnen wij als classici in de praktijk díe dingen zien waarover wij dag in dag uit lezen en leren, in colleges en in onderzoek. De laatste jaren zijn we naar onder andere Berlijn, Wenen, Florence, München en Split geweest. Deze commissie zet zich in om een leerzame en heel leuke reis te organiseren voor een grote groep enthousiastelingen.

Symposium
Deze commissie heeft de taak het Symposium voor Jonge Classici te organiseren, dat om de twee jaar plaatsvindt. Afgelopen editie vond in november 2021 plaats en was een groot succes!

Toneel
De toneelcommissie zorgt ervoor dat iedere twee jaar een Griekse of Latijnse komedie of tragedie uit de kast wordt gehaald, om er een nieuwe vertaling van te maken en haar op te voeren voor een groot publiek, altijd met zeer veel succes! Voor de rijke geschiedenis van het Leidse klassieke toneel, klik hier.

Website
De Webcie zorgt ervoor dat de website helemaal up-to-date is en houdt zich bijvoorbeeld bezig met het plaatsen van foto’s en het bijhouden van het Fronsarchief.

What Our Classics Evoke (WOCE)
What Our Classics Evoke, afgekort als WOCE, is een commissie die meerdere malen per jaar lezingensessies organiseert met gastsprekers uit verschillende vakgebieden, omtrent prangende kwesties die betrekking hebben op de oudheid.