Veilingreglement

Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2017.

I. Zowel leden als niet-leden van Sophia Aeterna zijn welkom op boekenveilingen van de vereniging.

II. Sophia Aeterna biedt bezoekers van de veiling op een voordelige manier aan boeken van de vereniging te kopen. Omdat dit voordeel allereerst haar leden ten goede zou moeten komen, kan het bestuur besluiten dat niet-leden van Sophia Aeterna over het totaal van hun aankopen een door het bestuur vastgestelde toeslag moeten betalen. Bij publicatie van de veilingcatalogus wordt een eventuele toeslag kenbaar gemaakt.

III. Aanwezigen bieden voor zichzelf of voor een ander, indien deze niet aanwezig is. Een zoals hierboven beschreven toeslag voor niet-leden mag niet ontweken worden door als lid boeken te kopen voor een aanwezig niet-lid.

IV. Het bestuur stelt voorafgaand aan de veiling een catalogus op, met daarin het veilingreglement, alsmede alle boeken die tijdens de betreffende veiling geveild worden.
Boeken die niet in de catalogus staan, kunnen niet geveild worden.

V. Bij het vaststellen van de startprijzen van de te veilen boeken, worden de volgende
categorieën gehanteerd:
Categorie 1: boeken van 0 – 30 euro = €1
Categorie 2: boeken van 30 – 60 euro = €3
Categorie 3: boeken van 60 – 90 euro = €5
Categorie 4: boeken van 90 – 120 euro = €7
Categorie 5: alle boeken met een prijs boven de 120 euro = maximaal €10
Boeken kunnen naar het inzicht van het bestuur in een categorie met lagere startprijs
worden aangeboden.
De prijzen worden gebaseerd op de laagste online handelsprijs.

VI. In de catalogus biedt het bestuur de eventuele bezoekers juiste en voldoende informatie over de te veilen boeken en vervult daarmee zijn informatieplicht. Op de eventuele kopers blijft een onderzoeksplicht rusten.

VII. De boeken in de catalogus, die voorafgaand aan de veiling opgesteld is, kunnen niet voorafgaand aan de veiling verkocht worden. Verhinderden kunnen aan iemand die wel aanwezig zal zijn, vragen om namens hem of haar mee te bieden.

VIII. Een bestuurslid van Sophia Aeterna treedt op als veilingmeester. Een ander bestuurslid treedt op als secretaris. Het staat bestuursleden vrij om zelf mee te bieden.

XI. Een bieder biedt steeds minimaal één euro boven het laatst geboden bedrag.

X. Na de veiling dienen de aangekochte boeken door de bieder meegenomen te worden.

XI. Betaling aan Sophia Aeterna geschiedt achteraf op een redelijke termijn na het ontvangen van een factuur van Sophia Aeterna, tenzij het bestuur anders bepaalt. In dat geval dient het bestuur dat voorafgaand aan de veiling kenbaar te maken. Betaling dient altijd door de bieder te worden voldaan.

XII. Op de boekenveiling zijn naast dit reglement het Nederlands Recht, de Statuten van Sophia Aeterna, het Huisreglement van Sophia Aeterna, de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen van toepassing.