Committees

Our committees organise events and help out with ongoing projects, like our website and our magazine, Frons. Committees support the board and are necessary to keep our growing student association going. There are a lot of different committees at Sophia Aeterna, so there's something for everyone! If you would like more information about our committees or if you would like to join a committee, contact our assessor, Lucas.

Acquisition
The acquisition committee works at broadening our network and tries to conclude agreements with companies and organisations that can enrich our student association.

Almanac
In this committee members of Sophia Aeterna work hard to present an annual yearbook with an overview of all events that have taken place over the year. The yearbook usually includes reports of events, photos and interviews with our committees.

Barbecue
This committee organises the year-end barbecue, a fun conclusion to the academic year with students and lecturers!

Books
Sophia Aeterna regularly organises book auctions and book fairs, where interesting and relevant books are sold to members at a bargain price. As our student association grows, so does our stock of books. This committee helps the board with the work this entails. This includes updating our inventory, selecting books for auctions and fairs and drawing up an auction catalogue.

December
The December committee organises two different events in December: the open mic night and the Christmas party. Every year students and lecturers bring an surprising amount of hidden talent to the open mic night. All the committee has to do is provide the programme and make sure we'll have a full house! Besides this, the committee also organises the Christmas party, so we can celebrate the end of the year together.

Family and reunion day
Eens in de twee jaar vindt er een familiedag plaats, waarop ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, tantes en ooms kennis kunnen maken met de opleiding en de vereniging. Aan de familiedagcommissie is de taak een leuk programma te maken en het evenement te promoten, om de dag weer tot een groot succes te maken. In het andere jaar organiseert deze commissie een leuke activiteit voor oudleden.

Party
Deze commissie zorgt ervoor dat onze leden kunnen genieten van maar liefst drie feestelijke evenementen: een chic gala in februari, een epische kroegentocht in april en een spetterend eindfeest in juni.

Frons
De Frons is het opleidingsblad van GLTC in Leiden, gevuld met (populair-)wetenschappelijke artikelen, recensies, columns en verslagen van activiteiten en (studie)reizen van de opleiding en Sophia. Lijkt het je leuk om mee te denken over de inhoud van de Frons en zo nu en dan zelf een artikel bij te dragen? Neem dan plaats in de Fronsredactie.

Grex Latinus

Deze commissie haakt aan bij een huidige trend in het onderwijs om actief Latijn te spreken: een van de beste manieren om je de taal helemaal eigen te maken. De Grex organiseert in eerste instantie workshops over het spreken van Latijn en zal daaruit voortvloeiend kleinere spreekgroepen maken. Iedereen is welkom om mee te doen met activiteiten en er is geen aanwezigheidsplicht. Natuurlijk kan er wel gedifferentieerd worden naar niveau in verschillende groepen, dus ook als je nog nooit Latijn gesproken hebt, ben je hartelijk welkom!

Financial check
Twee keer per jaar moet worden gecontroleerd of de financiën van de vereniging op orde zijn. Dat gebeurt voorafgaande aan de halfjaarlijkse ALV in februari en de wissel-ALV in september. Deze controle wordt uitgevoerd door de kascontrolecommisie.

Annual trip

Elk jaar organiseert Sophia Aeterna een studiereis naar een bestemming met klassieke relevantie. Zo kunnen wij als classici in de praktijk díe dingen zien waarover wij dag in dag uit lezen en leren, in colleges en in onderzoek. De laatste jaren zijn we naar onder andere Berlijn, Wenen, Florence, München en Split geweest. Deze commissie zet zich in om een leerzame en heel leuke reis te organiseren voor een grote groep enthousiastelingen.

Symposium
Deze commissie heeft de taak het allereerste Symposium voor Jonge Classici te organiseren, dat in de planning staat voor november 2019. Aangezien het een nieuwe commissie is voor een nieuwe activiteit, zal de commissie nauw samenwerken met het bestuur en kun je in de commissie al je nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen.

Theatre
De toneelcommissie zorgt ervoor dat iedere twee jaar een Griekse of Latijnse komedie of tragedie uit de kast wordt gehaald, om er een nieuwe vertaling van te maken en haar op te voeren voor een groot publiek, altijd met zeer veel succes! Voor de rijke geschiedenis van het Leidse klassieke toneel, klik link..

Website
De Webcie zorgt ervoor dat de website helemaal up-to-date is en houdt zich bijvoorbeeld bezig met het plaatsen van foto’s en het bijhouden van het Fronsarchief.