Index C

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –
redactioneel

-C-

Caspers, Christiaan, ‘Any book that you want’, jaargang 19.5, 10-13.
—— ‘Elizabeth, le moment tragique en Nederlander zijn’, jaargang 18.5, 22-25.
—— ‘Euripides, Athener’, jaargang 19.3, 5-9.
—— ‘George Seferis’, jaargang 18.3, 21-32.
—— ‘Pausin Johanna en de jongensmeisjes’, jaargang 19.1, 27-29; herdrukt in jaargang 30.1, 12-14.
—— ‘Robert Graves’, jaargang 18.1, 12-16.
—— ‘Toerisme op 5e eeuws Aegina? Theses philologicae perversae’, jaargang 26.4, 19-26.
——  ‘Vreemd en dichtbij’, jaargang 19.4, 40-45.
—— ‘ “Want ik ga nu daarheen waar ik heen moet gaan” ‘, jaargang 18.4, 30-32.
—— ‘Wie is Christiaan Caspers?’, jaargang 25.5, 30-33.

Cassandra, ‘Gedichten’, jaargang 18.5, 20-21.

Chermin, Jes, Michiel Lahey en Jan Waszink, ‘Dispuut E.D.E.P.O.L. exit?’, jaargang 22.4, 14.
——  en Miranda Diks, ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 18.4, 15-16.
——  ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 17.4, 25-26.

Christiaans, Jelle, ‘Bekentenis’, jaargang 39.1, 14-15.
—– ‘Schrik’, jaargang 42.2, 37.
—— ‘Varia Columna: Epische traditie’, jaargang 39.2, 14.

Claes, Liesbeth, ‘De muntcollectie van de Leidse universiteit in de 19de eeuw. Een tastbare getuige van de Klassieke Wereld?’, jaargang 41.2, 117-123.

Clement, Mathijs, ‘Rome 2.0. Julianus de Afvallige & stadsstrijd in de vierde eeuw’, jaargang 42.3, 15-19.

Clercx, Bas, en Renske Janssen, ’ Door de hoofdredacteurs’, jaargang 33.3, 4.
——  en Renske Janssen, ‘Door de hoofdredacteurs’, jaargang 33.4, 4.
——  en Renske Janssen, ‘Door de hoofdredacteurs’, jaargang 34.1, 4.
——  en Renske Janssen, ‘Door de redactie’, jaargang 34.2, 4.
——  ‘Het lied van Ullikummi’, jaargang 32.3, 24-25.
——  ‘Hoe tover je in Harry Potter? Over de etymologie van toverspreuken’, jaargang 31.5, 32-35.
——  ‘In Memoriam: prof. dr. J.C.M. van Winden’, jaargang 33.4, 33-43.
——  ‘Interview met Wieneke Jansen’, jaargang 34.3, 21-28.
—— en Renate Bonte, ‘Klassieke Kerstwoordenzoeker, jaargang 31.5, 16-17.
—— ‘Recensie: de Hippolytos door GLTC Leiden’, jaargang 32.2, 25-26.
—— en Renske Janssen, ‘Redactioneel’, jaargang 33.E, 4-5.
—— en Renske Janssen, ‘Redactioneel’, jaargang 34.E, 4-5.
—— ‘Res Interretiales’, jaargang 33.3, 32-34.
——, Saskia Aerts, Lineke Brink, Renske Jansen, Alisha Meeder en Linda Vermaas, ‘Roze wolken’, jaargang 34.1, 19-23.
—— ‘Situs Interretiales‘, jaargang 35.E, 31-34.
—— ‘Slaaf Tiro’, jaargang 35.1, 17-18.
—— ‘Touch me touch me, don’t be sweet: Lady Gaga als praeceptor Amoris van de goden’, jaargang 34.2, 16-19.
—— en Renske Janssen, ‘Utilitatem ex fenestra mittere‘, jaargang 33.1, 33-34.
—— ‘Van de redactie’, jaargang 35.E, 4.
—— en Saskia Aerts, ‘Van de redactie’, 35.1, 4.
—— ‘Van levend naar levende herinnering’, jaargang 33.2, 17-19.
—— en Saskia Aerts, ‘Woord van de redactie’, jaargang 34.4, 4.
——  en Saskia Aerts, ‘Woord vooraf’, jaargang 34.3, 4.
—— ‘Yo, Biatch, that be tha mother fucking Homer!’, jaargang 32.1, 33-35.

Cock, Alwies, ‘Marlein in het VCN-bestuur’, jaargang 38.4, 39-40.

Cock, Michiel, en Michel Buijs, ‘Een nieuwe eeuw, een nieuw woordenboek Grieks’, jaargang 27.E, 29-30.
—— ‘Fata Libelli’, jaargang 24.4, 33-34.
—— en Marieke Brugman, ‘Geen nieuwe kapitein op een zinkend schip‘, jaargang 21.3, 12-15.
—— ‘M.F.’, jaargang 22.4, 22-23.
——  ‘Multiplece Fronte’, jaargang 25.3, 111-112.
—— ‘Towards a Current Trends in Dutch Classical Linguistics’, jaargang 24.1, 24-27.

Coret, Petra, ‘Passergedicht’, jaargang 12.1, 62.
—— ‘Schrijverijen’, jaargang 9.4, 41-50.

Coster, Annie de, en Katelijn Vandorpe, ‘In den vreemde’, jaargang 9.2, 31-33.

Cretia, Gabriela, ‘Extra muros’, jaargang 13.5, 5-8.

Cuypers, Tijn, ‘Congres’, jaargang 18.2, 9-10.
—— ‘Even voorstellen… Prof. Joan Booth’, jaargang 22.2, 20.
—— en Désirée van den Berg, ‘Oproep’, jaargang 17.2, 10.
—— ‘Utopisten’, jaargang 21.5, 4-8.
—— ‘Utopisten (deel 2)’, jaargang 22.1, 15-19.
—— ‘www.gltc.leidenuniv.nl’, jaargang 22.4, 20.
—— ‘www.gltc.leidenuniv.nl’, jaargang 22.5, 31.
—— ‘www.gltc.leidenuniv.nl’, jaargang 23.3, 40.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –
redactioneel