Index M

Index op auteur

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –

-M-

Maandag, Ben, ‘Alii alia’, jaargang 8.5, 34-36.

—— ‘Bacchai’, jaargang 1.3, 4-7.

—— ‘Bedenkelijke ontmoetingen’, jaargang 1.0, 13-14.

—— ‘Caligula volgens Penthouse’, jaargang 1.1, 19-20.

—— ‘FRONS voor de eeuwigheid’, jaargang 25.3, 113-116.

—— en Inge Aksoycan – de Bever, ‘Interview [met prof. dr. L.M. de Rijk]’, jaargang 4.2, 4-13.

——, Jan Theo Bakker en Martin van der Wouw, ‘Interview met prof. Schrijvers’, jaargang 1.0, 5-11.

—— en Jan Theo Bakker, ‘Op reis’, jaargang 2.3, 17-23.

—— ‘Oudhistorici-dag’, jaargang 4.1, 31-34.

—— ‘Ramp’, jaargang 1.3, 8-9.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 1.4, 3.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 2.3, 3.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 3.4, 3-4.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 4.5, 3-5.

—— ‘Toekomstmuziek’, jaargang 1.2, 5-8.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.0, 12-13.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.1, 6-7.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.2, 9-10.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.3, 13-14.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.4, 14-17.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 1.5, 17-18.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 2.1, 14-15.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 2.2, 13-15.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 2.3, 24-25.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 2.4, 14-16.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 3.1, 19-21.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 3.2, 20-22.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 3.3, 13-16.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 3.4, 20-24.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 3.5, 21-24.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 4.1, 22-24.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 4.2, 25-27.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 4.3, 28-30.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 4.4, 45-47.

—— ‘Tussen classici’, jaargang 4.5, 21-23.

—— ‘Twee fasen met prof. de Rijk’, jaargang 1.5, 18-21.

—— ‘Verkiezingen’, jaargang 2.1, 16-18.

—— ‘Verkiezingen’, jaargang 3.1, 4-7.

—– ‘Wat is er aan de hand met Socrates?’, jaargang 41.2, 161-163.

—— ‘We snakten naar nieuwe media’, jaargang 35.2, 24-25.

—— ‘Wildgroei’, jaargang 3.5, 13-16.

—— ‘Zuiver wetenschappelijk’, jaargang 3.4, 38-44.

Maas, Coen, ‘De bestudering van de Oudheid aan de Leidse Universiteit’, jaargang 28.E, 21-25; herdrukt in jaargang 29.E, 24-28; 30.E, 23-27; 31.E, 21-24; 32.E, 20-23.

—— ‘De Latinistendag’, jaargang 26.1, 43-45.

—— ‘De nocte lunari’, jaargang 26.2, 30.

—— ‘ “Der ist selig, der seine Tat zu tun kommt.” Zelfverwezenlijking volgens Richard Strauss en Hugo van Hoffmansthal’, jaargang 26.3, 6-14.

—— ‘Distantie en verbroedering. De functie van humor in het middeleeuwse epos Waltharius’, jaargang 27.4, 10-16.

—— ‘Een postmoderne Erasmus: destabilisatie van/door het Moriae Encomium’, jaargang 29.2, 5-17.

—— ‘ “Het zelfreinigend vermogen van volwassen democratieën?” ’, jaargang 29.5, 27-35.

—— en Myrthe Bartels, ‘Interview met dr. P. Stork’, jaargang 25.3, 51-71.

—— ‘Opdringerige gevoelens, ongrijpbare begrippen’, jaargang 28.3, 6-13.

—— en Myrthe Bartels, ‘Penn-Leiden Colloquium III’, jaargang 24.3, 13-18.

—— ‘Plague Day: een kort verslag’, jaargang 27.4, 47-49.

—— ‘Sfeerimpressie congres Petrarca’, jaargang 25.1, 4-5.

—— en Maarten Jansen, ‘ “Talent is een gave én een opdracht.” Promotie drs. C.C. de Jonge’, jaargang 26.3, 22-25.

—— ‘Verslag oratie prof. Enenkel’, jaargang 25.1, 15-18.

—— ‘XII. Colloquium Hippocraticum’, jaargang 25.4, 7-8.

Mantje, Nicolaas, ‘Een weerwoord’, jaargang 3.5, 42-43.

—— ‘Toneel (ingezonden stuk)’, jaargang 1.4, 17-18.

—— ‘Verhuizing’, jaargang 2.4, 33.

Mantovani, Mauro, ‘In den vreemde’, jaargang 8.3, 5-8.

Marck, Annelise, ‘Van Cicero naar Cassiodorus’, jaargang 42.2, 8-10.

Marleen, ‘Epistulae morales’, jaargang 11.4, 19-20.

—— ‘Epistulae morales’, jaargang 11.5, 19-21.

—— ‘Epistulae morales’, jaargang 12.1, 15-17.

—— ‘Epistulae morales’, jaargang 12.2, 6-8.

Martens, Maura, ‘Kruiswoordpuzzel’, jaargang 40.4, 30-31.

—— ‘Musaeus ante omnis’, jaargang 40.1, 5-8.

—— ‘Kruiswoordpuzzel’, jaargang 41.3, 22-23.

—— ‘Wat is een lente zonder aardbeien (en de dood)? Oproep tot een interpretatie van Thomas Manns aardbeien’, jaargang 41.3, 28-29.

—— en Frank van den Boom, ‘Wat wij meemaakten in The British Museum’, jaargang 40.4, 20-23.

Meeder, Alisha, ‘[Cartoon]’, jaargang 36.1, 28.

——, Erik-Jan Dros en Thom van Leuveren, ‘ “Pardon, ik ben een appel” ’, jaargang 36.2, 28-30.

—— ‘Pietkleurplaat’, jaargang 33.4, 44.

——, Saskia Aerts, Lineke Brink, Bas Clercx, Renske Janssen en Linda Vermaas, ‘           Roze wolken’, jaargang 34.1, 19-23.

—— ‘Van Pan tot Parthenon’, jaargang 28-31.

—— ‘When in Rome, die as the Romans do’, jaargang 35.1, 14-15.

—— ‘Winterkleurplaat’, jaargang 34.4, 17.

Meer, Bouke van der, ‘Lelijk en ongelukkig?’, jaargang 28.3, 14-17.

Meer, L.B. van der, Jan Theo Bakker, Edu van Berkel, ‘Bezuinigingen’, jaargang 3.4, 27-32.

—— ‘Op reis’, jaargang 1.2, 16-17.

—— en Marijke Brouwer, ‘Reactie [op ‘Werkcollege Klassieke Archeologie’]’, jaargang 6.5, 21-22.

Meerveld, Arjan, ‘Noviomagus’, jaargang 16.2, 27-29.

Meij, Loes van der, en Karlijn van Bree, ‘Spetterende Start’, jaargang 24.4, 15-16.

Meijer, L.C., ‘Middeleeuws Latijn’, jaargang 5.1, 27-37; herdrukt in jaargang 32.5, 19-27.

Meijer, Louise, ‘Mens of monster? Waarom we vandaag de dag de Medea moeten lezen’, jaargang 42.2, 34-36.

Meijer, P.A., ‘Was Karl Marx Classicus?’, jaargang 4.2, 15-21; herdrukt in jaargang 17.3, 36-40.

Meister, Karina, ‘Sisyphos’, jaargang 22.2, 29.

Melsert, Chiel, ‘M.F.’, jaargang 23.4, 9-10.

Mendez Correa, Emma, en Esther Faasen, ‘Verslag Tweede Leidse Oudheid Netwerkbijeenkomst’, jaargang 39.5, 61.

—— ‘Dirk Obbink, jij en ik in Sappho’s ‘Broers-‘gedicht’, jaargang 40.1, 28-31.

Mennema, Mark, ‘In den vreemde’, jaargang 1.4, 25-26.

—— ‘Indiana Jones’, jaargang 5.1, 23-24.

—— en Wim Tromp Meester, ‘Na de studie’, jaargang 4.3, 22-26.

—— ‘Scriptie’, jaargang 8.1, 15-21.

—— ‘Van Stengel tot Stilus’, jaargang 3.4, 25-26.

—— ‘Weer naar  school’, jaargang 6.3, 30-31.

Mens, Erik, ‘Talos de bronzen reus en Data uit Star Trek. Een parallel uit de oudheid’, jaargang 42.2, 22-24.

Metz, Janneke, en Ard van Sighem, ‘Pregnantia’, jaargang 15.3, 7-8.

—— ‘Topless toppen’, jaargang 15.2, 49.

Meuldijk, Miranda, ‘Trump en Semonides: vrouw(on)vriendelijk?’, jaargang 37.4, 11-13.

Meulen, Wouter ter, ‘Op reis’, jaargang 6.1, 14-17.

Meurs, Coen, ‘Donkerrood of deinend? De ambiguïteit van πορφύρεος in de Ilias en Odyssee’, jaargang 42.2, 16-21.

Meurs, Etta, ‘Civiele kritiek’, jaargang 20.3, 15-17.

M.F. Filmliga, ‘Filmliga’, jaargang 15.6, 5-7.

—— ‘Het schouwen der Ideeën’, jaargang 14.5, 15-19.

—— ‘Het schouwen’, jaargang 15.1, 14-15.

—— ‘M.F. Filmliga’, jaargang 16.2, 41-43.

M.F. lustrumcommissie, ‘Aankondiging M.F. lustrum’, jaargang 28.4, 33-34.

Middelburg, Lisette, ‘GLTC-toneel: Alkestis’, jaargang 20.3, 52-53.

Mijnders, Tes, ‘De ervaringen van derdejaars Tes Mijnders’, jaargang 30.E, 7.

Minnen, Christiaan van, en Monique Eskens, ‘M.F./E.D.E.P.O.L.’, jaargang 6.1, 23-24.

Minnen, Diana van, ‘Na de studie’, jaargang 13.2, 44-48.

Minnen, Peter van, en Egbert Bakker, ‘M.F.&E.D.E.P.O.L.’, jaargang 3.1, 26.

Misdaadredactie, ‘Monster van Minair veroordeeld’, jaargang 22.2, 42-43.

Monfils, Erle, ‘ Ἄγε, ἐλτῶμεν εἰς Δόνερ Κομπάγνιε!’, jaargang 31.1, 13-18.

—— ‘De ervaringen van derdejaars Erle Monfils’, jaargang 30.E, 21.

—— ‘De ervaringen van tweedejaars Erle Monfils’, jaargang 29.E, 22-23.

—— ‘Een beginnend masterstudent aan het woord’, jaargang 31.E, 20.

—— ‘Een masterstudent aan het woord’, jaargang 32.E, 19; herdrukt in 33.E, 16; 34.E, 16.

—— ‘Liber diurnus Catulli – I’, jaargang 29.4, 15-16.

—— ‘Liber diurnus Catulli – II’, jaargang 29.5, 50-51.

—— ‘Liber diurnus Catulli – III’, jaargang 30.1, 36-37.

—— ‘Liber diurnus Catulli – IV’, jaargang 30.2, 37.

—— ‘Liber diurnus Catulli – V’, jaargang 30.4, 46-47.

—— ‘Liber diurnus Catulli –VI’, jaargang 30.5, 38-39.

—— ‘Liber diurnus Catulli – VII’, jaargang 31.1, 46-47.

—— ‘Liber diurnus Catulli – VIII’, jaargang 31.3, 50-51.

Monster, Olivia, ‘Bericht van de opleidingscommissie’, jaargang 38.2, 39.

——, Inge Booister, Leonie Verberne en Tunske de Vries, ‘Bericht van het Sophiabestuur’, jaargang 37.1, 15-17.

—— en Hubert Mooiman, ‘Classici in Campanië’, jaargang 37.5, 32-34.

—— en Leonie Verberne, ‘Eerstejaarsweekend 18-20 september’, jaargang 36.1, 27.

Montgomery, Hugo, ‘Extra muros’, jaargang 14.3, 32-35.

Mooi, Anneke, ‘De reuk van hemels zoet’, jaargang 11.3, 64-69.

—— ‘Leids Dagboek’, jaargang 10.3, 76-79.

—— ‘Tussen vetwalm en ivoren toren’, jaargang 10.5, 27-31.

—— ‘Violon d’Ingres’, jaargang 12.1, 26-40.

—— ‘Wat in het vat zit’, jaargang 11.2, 19.

Mooij, Marcel, ‘Faits divers’, jaargang 8.5, 31-33.

Mooiman, Hubert, ‘Aan tafel!’, jaargang 39.4, 7.

—— ‘Antigone in Karinthië. Sophoclesreceptie bij Nobelprijswinnaar Peter Handke’, jaargang 41.3, 12-14.

—— en Benjamin Plomp, ‘“Als Neolatinist ben je steeds in gesprek met illustere voorgangers.” Interview met Ruben Poelstra’, jaargang 42.2, 14-15.

——, en Casper de Jonge, ‘Berichten van de opleidingscommissie’, jaargang 37.4, 25-26.

—— en Olivia Monster, ‘Classici in Campanië’, jaargang 37.5, 32-34.

—— en Thom van Leuveren, ‘Er is iets mysterieus aan palimpsesten… Interview Paolo Scattolin’, jaargang 40.1, 9-11.

—— ‘Frons over cultuur: Arjen van Veelen, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’, jaargang 38.5, 35.

—— ‘Frons over cultuur: Claudio Monteverdi, L’Orfeo’, jaargang 40.4, 27-28.

—— ‘Frons over cultuur: Judith Schuyf, Heidense heiligdommen. Zichtbare sporen van een verloren verleden.’, jaargang 39.5, 47.

—— ‘Frons over cultuur: Karl Enenkel en Koen Ottenheym, Oudheid als ambitie’, jaargang 38.2, 30.

—— ‘Frons over cultuur: Nynke Smits, Sabina, de vrouw van Hadrianus’, jaargang 38.1, 37.

—— ‘Frons over cultuur: Oedipe – opera van George Enescu (1881-1955)’, jaargang 39.3, 21.

—– ‘Frons over cultuur: Peachez, een romance. Verfilming van Toneelgroep Maastricht’, jaargang 42.1, 20.

—— ‘Frons over cultuur: Sandra Langereis, Erasmus: dwarsdenker’, jaargang 42.2, 26-27.

—— ‘Groeten van Gijs’, jaargang 38.2, 34-36.

—— ‘Hitler en de Germanen’, jaargang 39.5, 43-46.

—— “Neemt de pen op, Leidse classici!”, jaargang 38.3, 11-12.

—— ‘“Sterft, gij oude vormen en gedachten”?’, jaargang 42.S, 36-38.

—— ‘Tussen tempel en klooster. Rutilius Namatianus en de herwaardering van de late oudheid’, jaargang 42.3, 20-24.

—— ‘Varia columna: Lieux de mémoire’, jaargang 40.2, 21.

—— ‘Varia columna: Thyestes, de parfumier’, jaargang 41.1, 13.

—— ‘Voorwoord’ jaargang 41.1, 3-4.

—— ‘Voorwoord’, jaargang 42.S, 3-4.

—— ‘Voorwoord’, jaargang 42.1, 3.

—— ‘Ὤ κοινoν αὐτάδελφον κάρα’, jaargang 38.1, 41-43.

Moormann, E.M., ‘Nederlands Instituut te Rome: Afdeling Oudheid’, jaargang 13.2, 50.

Muijtjens, Philip, ‘Met een Leids doctoraat op zak in 1755: wat nu?’, jaargang 41.2, 106-110.

Muilwijk, Martijn, ‘De Goddelijke Komedie’, jaargang 21.2, 14-18.

—— ‘Euripides verzameld werk I’, jaargang 22.1, 24-27.

—— ‘Euripides verzameld werk II’, jaargang 23.1, 15-18.

Mulder, Anne, ‘Student of ondernemer’, jaargang 11.2, 42.

Mulder, Daan (vert.), ‘Een goddelijk maal’, jaargang 41.1, 5-8.

—— ‘Hoeveel?!’, jaargang 41.2, 72-73.

Mulder, Femke, en Siward Tacoma, ‘Eindexamenlezingen’, jaargang 18.2, 32-33.

—— ‘Naast de studie’, jaargang 18.3, 46-48.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –