Index R

Index op auteur

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –

-R-

R.E.U.V.E.N.S., bestuur van, ‘Dispuut: R.E.U.V.E.N.S.’, jaargang 16.4, 14.

Raalte, Marlein van, ‘Bezuinigingen’, jaargang 16.1, 64-66.

—— ‘Bindend studieadvies’, jaargang 16.3, 28-30.

—— ‘Proefschrift’, jaargang 7.2, 44-48.

—— ‘Recensie [van “Plato-vertaling deel 5”]’, jaargang 8.2, 31-35.

—— ‘Sicking en de versleer’, jaargang 20.2, 26-36.

—— ‘Stage’, jaargang 16.1, 8-10.

—— ‘Theophrastus’, jaargang 3.5, 26-29.

—— ‘Van Subfaculteit tot T-opleiding’, jaargang 15.4, 102-153.

—— ‘Zuiver wetenschappelijk’, jaargang 7.2, 38-43.

Rademaker, Adriaan, ‘De onweerstaanbare invloed van emoties: pathos en retorica’, jaargang 36.1, 22-23.

—— ‘De promotor’, jaargang 20.2, 62-63.

—— ‘Griekse Taal- en Letterkunde’, jaargang 28.E, 16-17; herdrukt in jaargang 29.E, 17-18; 30.E, 16-17; 31.E, 14-15; 32.E, 13-14; 33.E, 14-15; 34.E, 14-15; 35.E, 24-25.

—— ‘Om het leuk te hebben’, jaargang 38.4, 37-38.

—— ‘Parole, parole’, jaargang 18.3, 39-41.

Radt, Stefan, ‘Bruno Snell’, jaargang 16.4, 36-40.

—— ‘Herinneringen’, jaargang 20.2, 54-56.

Redactie: zie redactionele stukken.

Reedt Dortland, Ran van, ‘Recensie’, jaargang 16.4, 29-31.

Regt, Christiaan de, ‘Dispuut: M.F.’, jaargang 17.4, 23-24.

—— ‘Homerustheater’, jaargang 14.4, 5-6.

—— en Robert Langelaan, ‘Interview [met Lily Knibbeler]’, jaargang 15.5, 21-32.

—— ‘Interview [met P.G.M.P Meyboom]’, jaargang 14.5, 6-13.

——  en Susannah Herman, ‘Interview [met Ruurd Halbertsma]’, jaargang 16.2, 89-96.

——  en Robert Langelaan, ‘Interview met mw. Jager’, jaargang 14.2, 34-41.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 14.2, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 16.2, 3-4.

—— ‘Opvoering Ilias A’, jaargang 18.3, 52-53.

—— ‘Pogingen om Homerus weer hoorbaar te maken’, jaargang 14.1, 13-15.

——   ‘Theaterbezoek’, jaargang 16.1, 75-79.

—— ‘Theatraal’, jaargang 13.5, 18-21.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 15.1, 51-52.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 15.2, 51-52.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 15.3, 58-60.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 15.6, 63-70.

Reincke, Regine, ‘Ithaka, Ithaka’, jaargang 18.1, 43-45.

—— ‘Itinerarium Gaeëltaecaeum’, jaargang 25.3, 153-156.

—— ‘Numquid novi’, jaargang 19.3, 48-49.

—— ‘O mia bella Napoli’, jaargang 21.1, 36-37.

—— ‘ ”This is the final Act” ‘, jaargang 21.3, 34-39.

Rensink, Jessy, ‘Gorgias en De Oratore’, jaargang 39.4, 12-13.

Retèl, Paulien, ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 11.1, 40.

Reysselerheyde,  Jan Willem van den, en Gerhardt Waldhoff,’Lineair A’, jaargang 17.2, 11-12.

Rietbroek, Pim, ‘Oraculum Delphicum’, jaargang 10.3, 86-101.

—— ‘Recensie [van: de Krijgsdaden van Willem van Oranje]’, jaargang 11.2, 13-16.

—— ‘Symposium: VIIe Latinistendag’, jaargang 7.3, 16-18.

—— en Edu van Berkel, ‘Templum’, jaargang 7.4, 23-25.

——  ‘Theater van de lach?’, jaargang 10.3, 52-54.

—— en Michel Buijs, ‘Theatraal’, jaargang 10.4, 11-17.

Rijk, L.M. de, ‘Bij het vertrek van dr. P.A. Meijer‘, jaargang 17.3, 35-36.

—— en Henk Versnel, ‘Nogmaals’, jaargang 2.1, 18.

Rikkers-Krantz, C.S., ‘Afscheid’, jaargang 8.1, 22-24.

Ris, Michiel, ‘Gedichten’, jaargang 40.4, 18-19.

—— ‘PHILOKTETES’, jaargang 41.1, 24-26.

Risselada, Rodie, ‘ “Er valt zeer weinig te genieten” ‘, jaargang 15.4, 32-41.

Rita, ‘Rita’, jaargang 7.2, 12-13.

Robbiano, Chiara, ‘In memoriam C.M.J. Sicking’, jaargang 20.2, 64-65.

—— ‘Prometheus, Pandora en de “condition humaine” ‘, jaargang 23.5, 27-32.

Rodenburg, Claartje, en Katja Koegler, ‘Dispuut: R.E.U.V.E.N.S.’, jaargang 17.4, 27.

Roerink, Sophie, ‘Afgedaald in een onderaardse grot’, jaargang 24.3, 33-35.

—— ‘Gedachten over structuur in Vergilius en Ovidius’, jaargang 24.4, 9-11.

—— en Anne van Zilfhout, ‘ “Het is heerlijk urenlang te wachten tot het woord er is.” ‘, jaargang 25.3, 128-129.

Roman-Aniba, mevrouw, ‘Afscheid’, jaargang 2.4, 13.

Ronde,  Rens de, ‘Keats, kunst en de klassieken’, jaargang 37.1, 7-9.

Rooijers, Bengt, ‘Een Trojaanse quiz’, jaargang 34.3, 14-16.

—— ‘Eerstejaarsweekend GLTC’, jaargang 33.3, 30-31.

——  ‘Homerische heimelijkheden’, jaargang 34.3, 12-13.

—— ‘Lente in Park Cronesteyn’, jaargang 39.4, 10.

—— ‘Pyramus en Thisbe, een komedie’, jaargang 36.4, 41-44.

—— ‘Wraak en bloed en kindermoord’, jaargang 35.1, 12-13.

Roskam, Nicole, ‘Naast de studie’, jaargang 14.5, 48-50.

Rotte, Clazinus van de, en Joke Uljee, ‘Berichten van de SRC’, jaargang 12.2, 27-28.

——  ‘Classici aller landen…’ jaargang 12.1, 58-60.

——  ‘In het brandpunt‘, jaargang 15.4, 92-97.

——  en Anne Marie Jansen, ‘Interview [met F.G. Naerebout]’, jaargang 12.1, 17-23.

——  ‘Interview met E.J. Bakker‘, jaargang 13.1, 15-21.

——  en Wouter Kool, ‘Memento’, jaargang 13.3, 16.

—— en Joke Uljee, ‘Memento in nood’, jaargang 14.1, 55.

——  ‘Quod licet Iovi non licet bovi ‘, jaargang 11.5, 61-62.

——  ‘Reactie’, jaargang 12.3, 66-67.

——  ‘Theatraal ‘, jaargang 12.4, 14-18.

—— ‘Van metriek naar versleer ‘, jaargang 13.5, 44-45.

Rubbrecht, Gaëtan, ‘The Reception of Classical Mythology in Modern Fantasy’, jaargang 40.3, 25-30.

Ruitenburg-de Bonte, Katrien, ‘Na de studie’, jaargang 17.4, 28-29.

Ruiter, Björn de, ‘Bericht van de opleidingscommissie’, jaargang 40.4, 38.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –