Index S

Index op auteur

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –

-S-

Saldiën, Lodewijk, ‘Opvoering van Horatius’ Ars Poetica’, jaargang 21.4, 34.

Salm, Niels van der, ‘Borrelpraat’, jaargang 37.3, 5-7.

—— ‘Borrelpraat’, jaargang 37.4, 21-24.

—— ‘Borrelpraat’, jaargang 37.5, 42-44.

—— ‘Borrelpraat’, jaargang 38.1, 30-31.

—— ‘Borrelpraat’, jaargang 38.2, 26-28.

—— ‘Borrelpraat’, jaargang 39.5, 38-40.

—— ‘Stampen en borrelen’, jaargang 28.4, 22-24.

Santen, Vlo van, ‘Leids Dagboek’, jaargang 9.5, 33-37.

Schaeps, Jef, ‘Een schoorvoetende doorbraak. De klassieke bouwkunst en de Lage Landen’, jaargang 41.2, 59-63.

Schaik, Anne van ‘De mytholoog Lucianus’, jaargang 36.3, 8-11.

—— ‘Het Collegium Classicum cui nomen M.F., jaargang 33.E, 20-21.

—— ‘Het Collegium Classicum cui nomen M.F., jaargang 34.E, 20-21.

—— ‘Lustrumaankondiging M.F., jaargang 33.3, 26.

Schenk, M.J., ‘E.D.E.P.O.L.; De toekomst van de klassieke talen in het secundair onderwijs’, jaargang 1.1, 21.

Schenk, Roger, ‘Zuiver Wetenschappelijk (R.E.U.V.E.N.S.)’, jaargang 6.2, 34-35.

Schiethart, Paul, ‘Na de studie’, jaargang 13.4, 34-37.

Schimmel, Hans, ‘Rudi van der Paardt: betoverend kunstzinnig’, jaargang 25.3, 100.

Schoonheim, Pieter, ‘Crassus versus Bloomberg’, jaargang 30.2, 5-6.

—— ‘De bibliotheek van het LSC’, jaargang 27.4, 34-37.

—— ‘ ”Doodgaan is leuk” ’, jaargang 30.3, 9-12.

—— ‘Een Plato van Zeeuwse bodem’, jaargang 16.1, 12-15.

—— ‘George Steiner en Bolkenstein en zo’, jaargang 25.5, 38-40.

—— ‘Grijs Haar op de Leeskamer Klassieken/ Grey Hair at the Classics’, jaargang 25.3, 130-132.

—— ‘Het Aristoteles-congres in Middelburg. Januari 2007’, jaargang 27.2, 35-37.

—— ‘J. Ginsberg: antiquaar, en boekverkoper’, jaargang 28.2, 20-24.

—— ‘Kan Wetenschap Ontroeren?’, jaargang 25.4, 17-18.

—— ‘Smitskamp’, jaargang 26.2, 15-19.

—— ‘Stad van boeken (recensie)’, jaargang 28.2, 45-47.

—— ‘Voornamelijk in het weekend… zat ik op de UB, toen nog op het Rapenburg’ Interview met Frans Stenten (1930)’, jaargang 27.3, 32-35.

—— ‘Wie kent nu de BUMA?’, jaargang 26.4, 32-35.

Schouten, Astrid, ‘Leids Dagboek’, jaargang 7.3, 4-9.

Schrijvers, P.H., ‘Antieke Cultuur’, jaargang 7.2, 14-23.

—— ‘Een reis naar Rome’, jaargang 13.5, 38-43.

—— ‘Goethe (1); Spaarzame ontmoetingen met Goethe’, jaargang 2.4, 10-12.

—— ‘Hugo de Groot’, jaargang 3.5, 16-18.

—— ‘In den vreemde: Naar de Schotse hooglanden’, jaargang 3.2, 14-15.

—— ‘Violon d’Ingres’, jaargang 12.2, 44-50.

—— ‘Vreemd ijlt geluk voorbij oneindig missen’, jaargang 21.1, 98-104.

—— ‘Wildgroei’, jaargang 4.1, 38-40.

—— ‘Workshop Latijn’, jaargang 17.3, 48.

—— ‘Reactie [op ‘Werkcollege Latijn’]’, jaargang 5.5, 20-22.

Schuddeboom, Feyo L., ‘Op zoek naar Ithaka’, jaargang 16.5, 35-37.

—— ‘The Bacchic-Orphic Lamellae’, jaargang 19.2, 18-23.

Schuitemakers, Lisette, ‘Na de studie’, jaargang 13.5, 9-11.

Schumm, Annemieke, ‘Tweede fase’, jaargang 9.2, 14-16.

Sectie Grieks, ‘Begeleiding Lectuurpensum Grieks’, jaargang 22.2, 19.

Sicking, C.M.J., ‘Afscheid’, jaargang 4.5, 6-7.

—— ‘Afscheid’, jaargang 8.2, 11-12.

—— ‘De Minister, de Universiteiten en de ‘Klassieken Studiën’’, jaargang 14.3, 29-31.

—— ‘Geleerdencorrespondentie’, jaargang 16.2, 43-52.

—— ‘Gesprek met Kees Stip’, jaargang 15.4, 10-27.

—— ‘In Memoriam’, jaargang 11.3, 5-9.

—— ‘In memoriam Dr. J.Th.M.F. Pieters’, jaargang 15.4, 98-101.

—— ‘In memoriam J.H. Waszink’, jaargang 15.4, 75-79.

—— ‘ “Intiem” ‘, jaargang 12.1, 47-50.

—— ‘Priapea’, jaargang 15.3, 53-55.

—— ‘Reactie [op ‘Werkcollege Grieks]’, jaargang 5.3, 26-27.

—— ‘Violon d’Ingres’, jaargang 11.3, 57-64.

Sicking, Floris Jan, ‘Marlein’, jaargang 38.4, 49-50.

Sierag, Kirsten, en Miriam Vallinga, ‘De wondere wereld der classici’, jaargang 22.5, 40-42.

—— en Miriam Vallinga, ‘Groeten uit de TON’, jaargang 25.2, 31-35.

—— en Benjamin Koerselman, ‘Interview met dr. Karl Enenkel’, jaargang 23.3, 50-53.

—— ‘Oproep voor Lucretius liefhebbers’, jaargang 23.3, 9.

—— ‘Piramus en Thisbe’, jaargang 23.2, 31.

Sighem, Ard van, en Janneke Metz, ‘Pregnantia’, jaargang 15.3, 7-8.

Silverentand, Paul, ‘Amateuristisch’, jaargang 10.5, 37-38.

—— ‘Dispuut: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 10.2, 15.

—— ‘Lustrum: E.D.E.P.O.L.’, jaargang 11.1, 41.

—— ‘Theatraal’, jaargang 11.4, 46-48.

Simons, Michiel, ‘Klassiek geba(bbe)l’, jaargang 13.2, 31-32.

—— ‘Roze Relaas’, jaargang 13.5, 24-27.

—— ‘ ” Wij zorgen ervoor” ‘, jaargang 16.2, 17-22.

Singor, Henk, ‘Antieke nederlagen’, jaargang 29.3, 13-19.

Slaghuis, Jasper, ‘Naast de studie’, jaargang 17.1, 9-11.

Slegtenhorst, Nienke, Erik-Jan Dros en Thom van Leuveren, “Beter sport met Latijn dan sport zonder Latijn”, jaargang 37.2, 11-14.

—— ‘Frons over cultuur: Jacques Meerman, Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken   ‘, jaargang 38.3, 25.

——, Thom van Leuveren en Perry Nicolaas, “Kijk ons eens goed zijn met onze klassieke idealen!”, jaargang 38.1, 11-14.

—— ‘Varia Columna: Sinterklaas, wie kent hem niet?’, jaargang 38.2, 15.

Slijkhuis, Ivo, ‘ “Procedure” van Harry Mulisch’, jaargang 18.4, 20-25.

—— ‘Gedicht’, jaargang 19.3, 32.

Slootmans, Marina, ‘Mededeling’, jaargang 12.1, 44.

Slotboom, E.R., ‘WP + (SA:2)!’, jaargang 2.3, 14-16.

Sluiter, Ineke, ‘De opvolgster van Sicking’, jaargang 20.2, 59-61.

—— ‘Doen we het goed, mevrouw Van Raalte’, jaargang 38.4, 16-17.

—— ‘Niets bijzonders’, jaargang 21.1, 52-53.

Smit, Bosco, ‘Docentenleven’, jaargang 16.2, 52-54.

—— ‘Na de studie’, jaargang 11.3, 72-74.

—— ‘Scriptie’, jaargang 10.3, 81-83.

—— ‘Vakdidactiek’, jaargang 5.5, 23-26.

Smit, Jaap, ‘Archipoeta’, jaargang 22.3, 13-19.

—— ‘Archipoeta (vervolg)’, jaargang 22.1, 48-51.

—— ‘De Jonasbiecht van de Archipoeta’, jaargang 20.3, 38-43.

—— ‘Een hymne voor de keizer?’, jaargang 21.5, 24-30.

—— ‘Grootvader en kleinkinderen’, jaargang 19.4, 20.

Smit, Rolf, en Marc de Hoon, ‘Schaaknieuws’, jaargang 1.3, 23.

—— ‘Schaaknieuws’, jaargang 1.2, 11.

Smith, Jeroen, ‘Scriptie’, jaargang 8.5, 37-39.

Smits, Joop, ‘Lydia’, jaargang 8.1, 25-31.

Smits, Nynke, ‘Twee Fasen?’, jaargang 1.4, 21-25.

—— ‘Twee Fasen?’, jaargang 2.1, 9-13.

Smits, Peter, ‘Breng Achilles weer tot leven!’, jaargang 37.1, 5-6.

—— ‘Herodotus, Oz, en het pleidooi voor wat meer nieuwsgierigheid’, jaargang 39.3, 5-7.

—— ‘Het vuur van de Menora’, jaargang 40.2, 22-25.

—— ‘Romeins Nederland’, jaargang 37.2, 15-16.

—— ‘Thierry en de Valkuilen van de Geschiedenis’, jaargang 38.2, 12-14.

—— ‘Twee gedichten’, jaargang 39.4, 22.

Smoolenaars, J.J.L., ‘Dag oude Sileen’, jaargang 21.1, 54-57.

Smulders, Germaine, ‘SOK’, jaargang 8.2, 47.

——, Marleen Funnekotter, Marjolein Hoekstra, Risto van Peursen en Frank Zeven, ‘Subfaculteitsraadverkiezingen’, jaargang 6.5, 37.

Snoeij, Wiebe, ‘De Griekse 1- en 2-euromunt’, jaargang 44.2, 5-8.

—— ‘Inter spem et metum’, jaargang 41.2, 142-146.

—— en Manon Junggeburt ‘(SP)LIT’, jaargang 40.1, 12-14.

—— ‘Frons over cultuur: Dros E.J. et al. (eds.), Van Kikkers tot kindermoord. 35 jaar toneel door Leidse classici’, jaargang 41.1, 23.

—— ‘Traiano Optimo Principi. De dativus in de keizernaam op munten van Trajanus en Hadrianus’, jaargang 42.S, 28-31.

—— ‘Voorwoord’, jaargang 42.3, 3-4.

Snoo, Fleur de, en Joëlle Bosscher, ‘Ad Romam. Van “naaktslakken” naar “eigenwijze schapen” ‘, jaargang 26.3, 15-21.

—— ‘De ervaringen van Fleur de Snoo’, jaargang 28.E, 45.

—— ‘Nieuwe namen nodig bij Klassieke vertalers’, jaargang 26.2, 20-22.

—— ‘ “Uren bezig met één zo’n rotwoordje” ‘, jaargang 26.2, 37-39.

Soerink, Jörn, ‘Petronius’ Bellum civile en rebellare’, jaargang 32.2, 6-10.

Sombroek, Floor, ‘Een kijkje in het studentenleven in St Andrews’, jaargang 38.2, 9-11.

Somers, Elsa, en Kitty Weeren, ‘Nieuw-Grieks’, jaargang 4.4, 44.

—— ‘Nieuw-Grieks’, jaargang 7.3, 22-23.

—— ‘Scriptie’, jaargang 9.3, 39-44.

Spaans, Vera, ‘Voor goede burgers toen en nu’, jaargang 19.5, 26-29.

Speet, Fleur, ‘De hedendaagse oudheid’, jaargang 17.2, 4-9.

—— ‘De Muze van Verraad’, jaargang 18.2, 11-16.

—— ‘Een alchimistische zee van vlammen’, jaargang 17.3, 7-14.

—— ‘Een lichtvoetige herkenning’, jaargang 17.4, 10-17.

—— ‘Romeinen en Grieken in het fin de siècle’, jaargang 17.1, 12-18.

—— ‘Ter introductie’, jaargang 17.4, 77-78.

Spitteler, Jeroen, ‘Verzen’, jaargang 14.3, 22-25.

Splinter, H.A.M. van der, ‘Stages (algemeen)’, jaargang 10.3, 34-35.

Sterke, Edwin de, ‘Beweging in Oude Muziek’, jaargang 19.2, 38-45.

—— ‘De Achttiende van Utrecht’, jaargang 19.4, 46-49.

—— en Siward Tacoma, ‘De dialectiek van de gekruisigde classicus’, jaargang 21.1, 5-13.

—— ‘De lokroep van Vergilius’, jaargang 21.1, 105-107.

—— ‘Een beetje vreemd’, jaargang 21.5, 42-45.

—— ‘Een verband tussen Heraclitus en Nietzsche’, jaargang 20.3, 26-37.

—— ‘FRONS kruipt uit het slop’, jaargang 22.1, 13.

—— ‘Goden, gezang en gezanik’, jaargang 20.1, 14-21.

—— en Pieter den Hollander, ‘Hoeveel Franse decadenten kan een mens verdragen?’, jaargang 19.4, 24-27.

—— ‘Iphigeneia in Aulis’, jaargang 18.3, 49-51.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 18.4, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 19.2, 3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 20.1, 1.

—— ‘Muziekavond’, jaargang 19.1, 26.

—— ‘Rijnwandeling’, jaargang 23.1, 37-40.

Steures, Dé, ‘Na de studie’, jaargang 15.3, 9-11.

—— ‘Scripta tacent’, jaargang 38.4, 41.

—— ‘Symposium’, jaargang 4.5, 34-38.

Stevendaal, Esther van, en Bart van der Veer, ‘Komedie             12.2’, jaargang 16-17.

Stevens, Herman, ‘Het hiernamaals’, jaargang 10.4, 42-47.

—— ‘Mores Maiorum’, jaargang 5.4, 18-21.

—— ‘Terug naar de klassieken’, jaargang 40.1, 15-16.

——‘Wildgroei…’, jaargang 5.1, 43-44.

—— ‘Zeldzaam’, jaargang 2.2, 26.

—— ‘Zeldzaam’, jaargang 7.4, 26-27.

Stevens, Natalie, ‘Naast de studie’, jaargang 17.2, 29-31.

Stibbe, C.M., ‘In den vreemde’, jaargang 1.3, 22-23.

Stijnen, Anja, en Sander van der Waal, ‘Interview [met prof. Sluiter]’, jaargang 19.1, 16-25.

Stökl, Jonathan, ‘For Strong as Death is Love’, jaargang 43.1, 25-27.

Stol, Marten, ‘Beronicus’, jaargang 30.2, 7-11.

Stolwijk, Joris, ‘Dispuut: M.F.’, jaargang 18.4, 14-15.

—— ‘Het Voetbaltoernooi’, jaargang 24.4, 29-32.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 21.5, 3.

—— ‘Na het lezen van Horatius (‘epode’)’, jaargang 22.1, 47.

—— ‘Naast de studie’, jaargang 16.3, 23-27.

—— ‘Voetballen’, jaargang 21.2, 4.

—— ‘Voetballen (vervolg)’, jaargang 21.3, 15.

—— ‘Waarheid en Leugen in de Griekse Tragedie’, jaargang 25.4, 36-39.

—— en Siward Tacoma, ‘Interview met prof. dr. D. Th. Runia’, jaargang 21.5, 34-40.

—— ‘M.F.’, jaargang 19.4, 53-54.

Stork, Peter, ‘Bibliografie C.M.J. Sicking’, jaargang 20.2, 68-71.

—— ‘Leids Dagboek’, jaargang 8.1, 5-12.

—— ‘Lieve Sicking’, jaargang 20.2, 5-7.

—— en Susannah Herman, ‘Oden’, jaargang 16.1, 74.

—— ‘Promotie’, jaargang 12.2, 28-33.

—— ‘Proefschrift van dr. P. Stork’, jaargang 2.4, 25-32.

——, Folkert van Straten en Johan Strubbe, ‘Reactie’, jaargang 7.5, 17-18.

—— ‘Reappraising Marlein’, jaargang 38.4, 12-13.

—— ‘Te mijnent’, jaargang 15.4, 154-167.

—— ‘Winnie-the-Pooh’, jaargang 13.3, 17-20.

—— ‘Winnie-the-Pooh’, jaargang 13.4, 37-40.

—— ‘Zuiver zakelijk’, jaargang 8.4, 46-47.

Straten, Folkert van, ‘Lezing 2’, jaargang 11.3, 47-50.

—— ‘Ode’, jaargang 16.2, 55.

——, Peter Stork en Johan Strubbe, ‘Reactie’, jaargang 7.5, 17-18.

—— ‘Tò pelargikòn aròn ámeinon’, jaargang 25.3, 140-145.

Strubbe, Johan, ‘Boekbespreking [van ‘The Trial of Socrates’]’, jaargang 9.5, 26-32.

—— ‘In den vreemde; Naar de Atheense dreven’, jaargang 3.2, 12-13.

—— en H.F.J. Horstmanshoff, ‘Persbericht’, jaargang 15.5, 18.

—— ‘Proefschrift’, jaargang 4.2, 39-42.

——, Peter Stork en Folkert van Straten, ‘Reactie’, jaargang 7.5, 17-18.

Sundholm, Caspar, en Lineke Brink, ‘…wie stout is de roe’, jaargang 33.4, 24-27.

—— ‘Eerbetoon aan John Milton’, jaargang 37.3, 24-27.

—— ‘Ringcompositie’, jaargang 38.4, 34-35.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –