Index P

Index op auteur

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –

-P-

Paalvast, Marjolein, ‘Bronnen van inspiratie’, jaargang 22.5, 20-22.

Paanakker, Hans, ‘Afscheid’, jaargang 7.3, 19-21.

—— ‘Brokken’, jaargang 6.3, 24-25.

—— ‘Den vreemde’, jaargang 8.2, 25-26.

—— ‘Eerstejaars’, jaargang 7.1, 40.

—— ‘Griechenmueller’, jaargang 9.1, 7-10.

—— ‘Humanistisch’, jaargang 7.2, 24-25.

—— ‘In den vreemde’, jaargang 8.1, 44-46.

—— en Irene de Koning, ‘Interview met drs. C. Hoogendijk’, jaargang 6.3, 5-15.

—— en P. van Kooten, ‘M.F.&E.D.E.P.O.L.’, jaargang 8.1, 32-33.

—— ‘Nogmaals’, jaargang 8.3, 26-27.

—— ‘Oldtidskundskab’, jaargang 6.4, 17-18.

 —— ‘Redactioneel’, jaargang 7.2, 3-4.

—— ‘Schrijverijen’, jaargang 8.5, 28-30

—— ‘Symposium’, jaargang 7.1, 22-23.

—— ‘Ware liefde’, jaargang 8.4, 41-45.

Paardt, Rudi van der, en Richard van Gennep, ‘Athenaeum-Polak & Van Gennep’, jaargang 11.5, 7-19.

—— ‘Bankbliksems uit Kessel-Lo’, jaargang 15.4, 67-74.

—— ‘Bastets Couperusstudie verzameld’, jaargang 21.5, 31-32.

—— ‘Bastets Couperusstudies verzameld’, jaargang 22.1, 29-31.

—— ‘Chios’, jaargang 23.2, 14-16.

—— ‘Claes’ Catullus’, jaargang 16.1, 49-54.

—— ‘Congres Antieke Roman’, jaargang 6.5, 15-18.

—— ‘Dagboek’, jaargang 10.1, 22-32.

—— ‘De Antieke wereld volgens Louis Couperus’, jaargang 19.2, 46-49.

—— en Tom Hazenberg, ‘Democratie’, jaargang 12.2, 26-27.

—— ‘Een diplomaat als kameleon’, jaargang 21.3, 46-48.

—— ‘Een fatale obsessie’, jaargang 21.2, 19-22.

—— ‘Griekse eilanden: een kleine catechismus’, jaargang 20.1, 35-38.

—— ‘Griekse eilanden: een kleine catechismus’’, jaargang 20.3, 49-51.

—— ‘Griekse eilanden: een kleine catechismus             ‘, jaargang 23.5, 44-47.

—— ‘Juryrapport Anton Wachter Prijs 2002’, jaargang 23.1, 34-36.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 19.3, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 20.2, 1-2.

—— ‘Kos’, jaargang 21.4, 19-21.

—— ‘Lemnos’, jaargang 22.3, 31-33.

—— ‘Lezing 1’, jaargang 11.3, 31-47.

—— ‘Literair’, jaargang 9.3, 26-33.

—— ‘Lustrumboek M.F.’, jaargang 18.5, 10-12.

—— ‘Marx en Gorter’, jaargang 4.2, 22-24.

—— ‘Nieuwe dichtbundel van Nooteboom’, jaargang 19.4, 28-31.

—— ‘Overal heerst de paradox: P. Kralt over S. Vestdijk’, jaargang 19.3, 23-31.

—— ‘Plinius als verslaggever’, jaargang 11.1, 19-33.

—— ‘Roman’, jaargang 8.2, 27-30.

—— ‘Sappho’ en andere gedichten van Wolf Wiechert’, jaargang 19.4, 50-52.

—— ‘Studieadviseur’, jaargang 16.2, 16.

—— ‘Thassos – Griekse eilanden’, jaargang 21.1, 88-90.

—— ‘Tien jaar Latinistendag’, jaargang 10.3, 48-51.

—— ‘Uit de vrieskast van de dood…’, jaargang 19.1, 13-15.

—— ‘Uit het dagboek van C. Petronius Equester’, jaargang 20.1, 8-11.

—— ‘Violon d’Ingres’, jaargang 10.5, 22-27.

—— ‘Voors en Tegens’, jaargang 9.2, 34-43; herdrukt in jaargang 30.1, 38-47.

—— ‘Voorlopig commentaar bij I.L. Pfeijffers “Het strand van Scheveningen” ‘, jaargang 18.3, 43-46.

—— ‘Zuiver zakelijk’, jaargang 9.1, 5.

—— ‘Zuiver zakelijk’, jaargang 9.4, 40.

Paepen, K. de, en B. Vanderwaeren, ‘Oproep’, jaargang 17.1, 65-66.

Pape, Camille le, ‘ “Succes” ’, jaargang 34.3, 9-11.

Pas, Stéphanie van der’, ‘De ervaringen van derdejaars Stéphanie van der Pas’, jaargang 29.E, 48.

Peels, Saskia, ‘Classici “in het wild” ’, jaargang 22.2, 17-19.

—— ‘De eerste stapjes in de UB’, jaargang 22.2, 30-32.

——, Myrthe Bartels en Anne van Zilfhout, ‘De magie van Parmenides’, jaargang 21.5, 10-17.

—— ‘De Sprekende computer’, jaargang 22.4, 32-33.

—— ‘Geluksonderzoek’, jaargang 23.1, 26-28.

—— en Anne van Zilfhout, ‘Heldinnenbrief’, jaargang 23.1, 33.

—— ‘Het wonder van eerste taalverwerving’, jaargang 23.4, 22-28.

—— en Anna van Dijk, ‘              Interview eerstejaars’, jaargang 22.4, 11.

—— en Marinda van Dorst, ‘Interview met dr. Stephan Busch’, jaargang 23.1, 29-32.

—— en Myrthe Bartels, ‘Interview met Florence Limburg’, jaargang 23.1, 8-11.

—— en Anna van Dijk, ‘Interview met Marije Martijn’, jaargang 23.2, 39-43.

—— en Anne van Zilfhout, ‘Interview met Prof. dr. Frans de Haas’, jaargang 23.2, 7-12.

—— ‘Komt allen naar het GALA!!’, jaargang 22.2, 44.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 22.3, 3-4.

—— en Anna van Dijk, ‘              Koppen snellen’, jaargang 22.4, 3.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 23.1, 3-4

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 23.3, 3-4.

—— ‘Koppen snellen’, jaargang 23.4, 3-4.

—— ‘Latijnse liedjes, 17 gedichten en…’, jaargang 21.5, 40-41.

—— ‘Ontmoeting met H.J. de Roy van Zuydewijn’, jaargang 23.3, 45-48.

——, Myrthe Bartels en Marinda van Dorst, ‘Stork: lopend jaar weer winstgevend’, jaargang 22.2, 34-35.

—— ‘Uitkijk’, jaargang 23.4, 36-39.

—— ‘Uw kans om in de schijnwerpers te staan!’, jaargang 22.2, 45.

Peerboom, Guusje, ‘Onbepaaldheid in wiskundige proposities’, jaargang 37.2, 5-7.

Pel, Wytze Willem, ‘Niet alle wegen leiden naar Rome’, jaargang 43.2, 4-7.

Peltzer, Rafael, ‘Cicero medicus. Medische beeldspraak in de Catilinarische redevoeringen’, jaargang 42.3, 30-34.

Pestman, P.W., ‘Papyrologie’, jaargang 4.1, 18-20.

Peursen, Risto van, ‘In Memoriam’, jaargang 9.3, 18-19,

—— ‘S.O.K.’, jaargang 8.3, 23-25.

——, Marleen Funnekotter, Marjolein Hoekstra, Germaine Smulders en Frank Zeven, ‘Subfaculteitsraadverkiezingen’, jaargang 6.5, 37.

—— ‘Toekomstmuziek’, jaargang 7.5, 18-21.

Pfeijffer, Ilja L., ‘Burgerlijke oren, lol in het vak en een groot gemis’, jaargang 20.2, 3-4.

—— ‘“Classici zijn toch op een bepaalde manier Herodotus, hè”’, jaargang 43.3, 5-10.

—— ‘Dispuut: M.F.’, jaargang 11.1, 38-39.

—— en Marije Groos, ‘Frons poëziewedstrijd: het juryrapport en de winnende gedichten’, jaargang 21.1, 62-67.

—— ‘Gedichten’, jaargang 18.5, 46-47.

—— ‘In den Vreemde’, jaargang 9.3, 45-46.

—— en Michel Buijs, ‘Interview’, jaargang 13.1, 39-47.

—— ‘Lieve Losers’, jaargang 13.5, 21-23.

—— ‘Wie niets meer voelt’, jaargang 17.1, 41-57.

Philipse, Herman, ‘Herinneringen aan prof. dr. C.M.J. Sicking’, jaargang 20.2, 37-42.

Pieper, Christoph, ‘Dank je, Marlein!’, jaargang 38.4, 20-21.

—— ‘Ego, ego, ego!’, jaargang 36.2, 5-8.

—— ‘Hermann the German: Opmerkingen over enkele errores Germanorum’, jaargang 29.3, 20-24.

—— ‘Latijnse Taal- en Letterkunde’, jaargang 28.E, 26-27; herdrukt in jaargang 29.E, 29-30; 30.E, 28-30; 31.E, 25-26; 32.E, 24-25; 33.E; 17-18; 34.E, 17-18; 35.E, 9-10.

—— ‘Laurentius Valla Romanus orator’, jaargang 30.3, 25-34.

—— ‘Litterata laetitia en culturele harmonisatie in boek twee van Macrobius’ Saturnalia’, jaargang 38.1, 32-36.

—— ‘Salvete omnes!’, jaargang 26.4, 45-46.

—— ‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas’, jaargang 28.3, 30-33.

—— ‘Wereldlijke liefde in tijden van hoofse liefde: de Carmina burana’, jaargang 43.1, 60-63.

Pieterse, J.Th.M.F., ‘Marxistische komedie’, jaargang 4.2, 24-37.

Pieterse, Maarten, en Giel Visser, ‘ “De Kwaliteit van de Frons staat buiten kijf.” Interview met Michiel Simons’, jaargang 27.4, 38-42.

—— ‘Aristophanes’ Vrouwenfestival: een tussenstand’, jaargang 27.5, 42-43.

—— ‘Collegium Classicum c.n. M.F.’, jaargang 27.4, 50-51.

—— en Michel den Uijl, ‘Docendo discimus’, jaargang 27.3, 20-23.

—— ‘Een nieuwe huisbaas’, jaargang 25.5, 44-46.

—— ‘Een nieuwe huisbaas’, jaargang 26.1, 48-52.

—— ‘Een nieuwe huisbaas’, jaargang 26.2, 50-52.

—— ‘Een nieuwe huisbaas (vervolg)’, jaargang 26.3, 31-34.

—— ‘Interview met Marjolein van Zuijlen’, jaargang 27.1, 34-38.

—— en Michel den Uijl, ‘Koppensnellen’, jaargang 25.5, 3.

—— ‘Κωτσοβωλος, Oogiboogi, Oogabooga en andere Griekse verhalen’, jaargang 25.5, 6-10.

—— ‘Makarôn Nêsoi’, jaargang 29.5, 5-7.

—— ‘Online-Oudheidgames’, jaargang 28.1, 29-35.

—— en Michel den Uijl, ‘Puzzel XII’, jaargang 27.3, 41-43.

—— ‘Rome – Total War’, jaargang 25.1, 30-34.

—— ‘Thesmophoriazousai’, jaargang 27.1, 49-50.

—— ‘Waarom België van de Belgen moet blijven’, jaargang 28.2, 25-29.

Plaat, Annemieke van der, ‘Beter alternatief’, jaargang 14.2, 46-49.

Plantinga, Mare, ‘Varia columna: deze vaas is origineel en lelijk’, jaargang 43.3, 19.

Pleket, H.W., ‘In memoriam W. den Boer’, jaargang 13.4, 50-52.

—— ‘In memoriam W. den Boer’, jaargang 15.4, 168-171.

—— ‘Marx en de Oude Geschiedenis’, jaargang 4.2, 28-33; herdrukt in jaargang 30.1, 6-11.

—— ‘SEG’, jaargang 1.5, 4-7.

—— ‘Twee fasen?’, jaargang 1.2, 12-15.

Plomp, Benjamin en Thom van Leuveren, ‘‘Als de lockdown voorbij is, reis dan naar Italië en Griekenland!’ Interview met Louis Verreth’, jaargang 41.3, 30-33.

—— en Hubert Mooiman, ‘“Als Neolatinist ben je steeds in gesprek met illustere voorgangers.” Interview met Ruben Poelstra’, jaargang 42.2, 14-15.

—— en Esther Faasen, ‘Bericht van het Sophiabestuur’, jaargang 38.3, 26-27.

—— ‘De plant die zorgen en vlees eet’, jaargang 43.2, 21-26.

—— ‘Een sonnet voor Frank en Iris om mee te spelen’, jaargang 42.2, 42.

—— ‘Ingezonden brief’, jaargang 39.4, 19-21.

—— ‘Met bedauwde ziel. Een inleiding op en vertaling van Andrew Marvells Ros’, jaargang 41.3, 24-27.

—— ‘Op de piek van Horeb of Helicon’, jaargang 40.4, 33-37.

——, Timo Hoogstrate en Michiel Ris, ‘Sonettentrio’, jaargang 43.2, 27.

—— ‘Theocritus’ cactus: een netelige kwestie’, jaargang 42.1, 23-27.

—— ‘Zalig zijn de armen van je geest’, jaargang 44.1, 21-27.

Poelwijk, M., en R. Blankenborg, ‘Titanomachia: clausa iam melior via est’, jaargang 14.5, 47-48.

Polak, Rien, en Marc Heijmans, ‘Bezuinigingen’, jaargang 4.4, 37-41.

—— ‘Faculteitsraad’, jaargang 3.3, 17-19.

Pollmann, Karla, ‘Philologia perennis: Ever-Gren and Ever-Pruning’, jaargang 30.3, 90-98.

Poole-Burnand, Claire le, ‘ “Vreselijk leuk” ’, jaargang 25.3, 99.

—— ‘Sicking’, jaargang 20.2, 11.

—— ‘Zchrijfmachine’, jaargang 21.3, 33.

Porck, Thijs, ‘Eald enta geweorc’, jaargang 37.5, 37-41.

Postma, Arne Sybren, ‘Antigone’, jaargang 16.2, 36-40.

Pouwels, Albert, ‘Didaktiek’, jaargang 7.5, 42-47.

Prakken, Arthur, en Theo Joppe, ‘Interview met dr. A. van Heck’, jaargang 2.3, 4-9.

—— en Inge Aksoycan – de Bever, ‘Interview met prof. dr. H. Hennephof’, jaargang 2.4, 4-9.

—— en Jan Theo Bakker, ‘Interview met prof. dr. H.A.A.P. Geertman’, jaargang 3.2, 4-9.

—— ‘Redactioneel’, jaargang 3.2, 3.

—— ‘Sicilië-excursie’, jaargang 2.1, 4-8.

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz –